Architecture

C.F. Møller har i mycket stor utsträckning skapat byggnader i nära samarbete med andra - externt och internt. Det handlar inte om enskilda prestationer, utan om processer där alla arbetar mot ett gemensamt arkitektoniskt mål. Dialogen är därför av avgörande betydelse för oss, men även principen om en gemensam utgångspunkt - ett slags yrkesmässigt fundament som vår arkitektur vilar på.

 

Detta gemensamma arkitektoniska fundament har sin naturliga utgångspunkt i arkitektbyråns långa verksamhetshistoria och den hantverksmässiga och nordiska traditionen. Människan, platsen och funktionen är den bärande, processmässiga principen.

Vårt arkitektoniska fundament ska dock endast ses som en gemensam grund - inte som en tvångströja som avhåller oss från att pröva eller forska i nya idéer. En gemensam grund är en förutsättning för att vi ska tala samma språk. Vår gemensamma arkitektoniska grundhållning är ständigt föremål för diskussion, och den fördjupas via projekt i vår egen produktion och genom möten i arkitektbyråns regi.

I vår filosofi ingår att med konstnärlig nerv sträva efter en levande och föränderlig arkitektur som inte endast hyllar det enkla, klara och opretentiösa, utan även mångfalden. Vi inspireras av internationella strömningar och av samhällets skiftande ideal, som vi tolkar och översätter till vår egen arkitektur.

Miljö- och resursmedvetenhet, sund byggekonomi, högre produktivitet och god kvalitet är av avgörande betydelse för vårt arbete. Idag såväl som inför framtiden. Det handlar om ett helhetsperspektiv som vi lägger på våra uppdrag i alla avseenden.

Business Inquiries

Danmark

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Sverige

Mårten Leringe

Partner, VD, Arkitekt sar/msa

T: +46 (0)8 5557 6038
M: +46 (0)7 0563 7519
mlecfmoller.com

Norge

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

England

Rolf Nielsen

Associate Partner, Architect MAA ARB RIBA

T: +44 (0)79 9001 3251
M: +44 (0)74 1474 5003
rncfmoller.com

Övriga länder

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Projekt

DARWIN CENTRE, ANDRA FASEN

Andre fase av Darwin Centret er en utvidelse av det berømte Natural History Museum i London.

FJORDPORTEN - NORDIC LIGHT

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

NYA ISLANDS BRYGGE SKOLA

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter som ska försörja klädföretaget Bestsellers butiker i hela Europa.

BESTSELLER KONTORSHUS

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

VILLA R

Villa som bjuder in skogen i huset

VÄXTHUSET I DEN BOTANISKA TRÄDGÅRDEN, AARHUS UNIVERSITET

En genomgripande restaurering av växthuskomplexet ska omvandla palmhuset till ett botaniskt informationscenter. Dessutom byggs anläggningen ut med ett nytt, tropiskt växthus som ska mäta 18 meter på höjden.

A.P. MØLLER SKOLAN

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

FRIENDS ARENA

Sveriges nya nationalarena för fotboll.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

SILOETTEN, BOSTÄDER I LØGTEN

Silokomplex gjorts om till 21 lägenheter av hög kvalité.

NORDLYSET

Skulptural fastighet med expressiv fasad i den nya stadsdelen vid Amerika Plads i Köpenhamn.

SKIVE KRAFTVÄRMEVERK

Skive Kraftvärmeverk är placeret i landskapet på kanten vid infartsvägen till Skive - synligt både från fjorden, staden och närliggande bostadsområden.

ØSTERBROGADE 105

Bostadsblock med sex våningar i kontext med historiska byhus.
Visa fler projekter