Architecture

C.F. Møller har i mycket stor utsträckning skapat byggnader i nära samarbete med andra - externt och internt. Det handlar inte om enskilda prestationer, utan om processer där alla arbetar mot ett gemensamt arkitektoniskt mål. Dialogen är därför av avgörande betydelse för oss, men även principen om en gemensam utgångspunkt - ett slags yrkesmässigt fundament som vår arkitektur vilar på.

 

Detta gemensamma arkitektoniska fundament har sin naturliga utgångspunkt i arkitektbyråns långa verksamhetshistoria och den hantverksmässiga och nordiska traditionen. Människan, platsen och funktionen är den bärande, processmässiga principen.

Vårt arkitektoniska fundament ska dock endast ses som en gemensam grund - inte som en tvångströja som avhåller oss från att pröva eller forska i nya idéer. En gemensam grund är en förutsättning för att vi ska tala samma språk. Vår gemensamma arkitektoniska grundhållning är ständigt föremål för diskussion, och den fördjupas via projekt i vår egen produktion och genom möten i arkitektbyråns regi.

I vår filosofi ingår att med konstnärlig nerv sträva efter en levande och föränderlig arkitektur som inte endast hyllar det enkla, klara och opretentiösa, utan även mångfalden. Vi inspireras av internationella strömningar och av samhällets skiftande ideal, som vi tolkar och översätter till vår egen arkitektur.

Miljö- och resursmedvetenhet, sund byggekonomi, högre produktivitet och god kvalitet är av avgörande betydelse för vårt arbete. Idag såväl som inför framtiden. Det handlar om ett helhetsperspektiv som vi lägger på våra uppdrag i alla avseenden.

Business Inquiries

Danmark

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Sverige

Mårten Leringe

Partner, VD, Arkitekt sar/msa

T: +46 (0)8 5557 6038
M: +46 (0)7 0563 7519
mlecfmoller.com

Norge

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

England

Rolf Nielsen

Associate Partner, Architect MAA ARB RIBA

T: +44 (0)79 9001 3251
M: +44 (0)74 1474 5003
rncfmoller.com

Tyskland

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Tyskland

Heiko Weissbach

Leiter Büro Berlin, Dipl. Architekt

T: +49 17 2160 0011
hwecfmoller.com

Övriga länder

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Projekt

CARLSBERG HUVUDKONTOR

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

MÆRSK TOWER, UTBYGGNAD AV PANUM-KOMPLEXET

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass

BESTSELLER KONTORSHUS

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

FJORDPORTEN - NORDIC LIGHT

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

HAB VARBERGPARKEN

Varbergparken, ett allmännyttigt bostadsområde som byggdes under perioden 1970–1980, görs nu om med en ny helhetsplan, bostads- och energirenoveringar samt nya grönområden och arbetsplatser.

NYA ISLANDS BRYGGE SKOLA

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

THE NEW CITY, OOSTENDE

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.

VÅNINGSBYGGNAD ANTWERPEN

24 våningsbyggnad i Antwerpen som omdefinierar höghuset som en social, vertikal gemenskap.

AARHUS UNIVERSITET

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

ZENHUSEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Zenhusen står på kanten mellan stad och natur i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter som ska försörja klädföretaget Bestsellers butiker i hela Europa.

ALVIKS TORN

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

GREENWICH PENINSULA RIVERSIDE, THE MOORE

Två tiovåningshus med sammanlagt 144 lägenheter uppdelade i privata bostäder, andelsbostäder och hyresbostäder erbjuds i stadsdelen Greenwich Peninsula i London.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

PANUM - DEKANAT OCH FAKULTETSADMINISTRATION

Renovering på SUND, Köpenhamns Universitet, som förvandlar tidigare mörka lokaler till en modern, ljus och omväxlande arbetsmiljö med plats för nya samarbetsformer
Visa fler projekter