Architecture

C.F. Møller har i meget stor udstrækning skabt bygninger, der er blevet til gennem et nært samarbejde både udadtil og indadtil. Der er ikke tale om enkeltmandspræstationer, men om processer hvor alle arbejder hen imod et fælles arkitektonisk mål. Vi er derfor meget afhængige af dialogen og i særdeleshed af et fælles udgangspunkt - en slags faglig base - som er vort arkitektoniske fundament.

 

Det fælles, arkitektoniske fundament har et naturligt udgangspunkt i tegnestuens lange virke, hvor vi har været opdraget i den håndværksmæssige og nordiske tradition. Mennesket, stedet og funktionen er det bærende, procesmæssige fundament.
Vores arkitektoniske base skal alene opfattes som en grundholdning, der ikke er tænkt som en spændetrøje for en naturlig afprøvning af eller forskning i nye idéer. Basen skal være grundlaget for, at vi taler samme sprog, og den drøftes og uddybes til stadighed i arbejdet med vores projekter.
I vores filosofi stræber vi med kunstnerisk nerve efter en levende og foranderlig arkitektur, der hylder det enkle, det klare, det uprætentiøse, men også mangfoldigheden.
Vi inspireres af de internationale strømninger og samfundets skiftende idealer; fortolker og oversætter disse til tegnestuens arkitektur.
Vi betragter miljø, ressourcebevidsthed, fornuftig byggeøkonomi, højere produktivitet og god kvalitet som en væsentlig del af vores nuværende og fremtidige arbejde og anlægger denne helhedsbetragtning i vores opgaver.

Projekter

DARWIN CENTRE FASE 2

Udvidelse af Natural History Museum i London formet som en kæmpe kokon.

FJORDPORTEN - NORDISK LYS

Fjordporten er placeret på Oslo centralstation og består af et højhus med en base. Bebyggelsen sammenfletter transport, arbejde, fritid, kultur og erhverv i et fremadrettet og robust knudepunkt.

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny udskolingsbygning på Islands Brygge sætter rammerne for en kropslig, sanselig og erfaringsbaseret læring med et særligt fokus på mad og bevægelse.

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolebygning til Copenhagen International School i Nordhavn står som et innovativt undervisningsflagskib med sin både bæredygtige og smukke grøn-blå solcellefacade.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD

Logistikcenter til forsyning af tøjfirmaet Bestsellers butikker i hele Europa.

BESTSELLER KONTORHUS

Nyt, bæredygtigt kontorbyggeri til tøjfirmaet Bestseller.

HSB 2023 - VÄSTERBROPLAN

Vinderprojekt til et 26 etagers højhus af træ på en central plads i Stockholm.

VILLA R

Villa der byder skoven indenfor.

VÆKSTHUS I BOTANISK HAVE, AARHUS UNIVERSITET

Restaurering og udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus.

A.P. MØLLER SKOLEN

Dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

FRIENDS ARENA

Sveriges nationalstadion med plads til op til 65.000 tilskuere.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

SILOETTEN, BOLIGER I LØGTEN

21 boliger med udsigt over Kalø Bugt i nedlagte silo ved Løgtens havnefront.

NORDLYSET

Skulpturel boligkarré med en ekspressiv facade i den nye bydel ved Amerika Plads.

SKIVE KRAFTVARMEVÆRK

Biomassebaseret kraftvarmeanlæg.

ØSTERBROGADE 105

Boligejendom med seks etager blandt fine historiske byhuse.
Vis flere projekter