Førde Centralsygehus, brugerinddragelse

 Førde Centralsygehus, brugerinddragelse. C.F. Møller

Bygherre

Helse Førde HF

Adresse

Norge

År

2012-2013

Konkurrence

Vundet i tilbudskonkurrence. 2012

En ny arealplan for Førde Centralsygehus og psykiatrisk klinik skal danne et langsigtet grundlag for planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset og samtidig tage hensyn til kravene om god patientbehandling og forsvarlig investeringsøkonomi.

Det er af afgørende betydning for kvaliteten i projektet, at brugerrepræsentanter på alle niveauer får mulighed for at bidrage med konkret indsigt, erfaring, ønsker og visioner, og dermed får mulighed for at påvirke udformningen af den endelige arealplan.

Udover dialogen med de brugergrupper, der er sammensat i tæt samarbejde med repræsentanter for sygehuset, er der også iværksat yderligere tiltag for at give så mange som muligt lejlighed til at komme til orde.

Bl.a. har C.F. Møller Healthcares konsulenter været på rundvisninger på samtlige afdelinger med relevans for arealplanen og mødt brugerne her. Sygehusets formaliserede samarbejds- og sikkerhedsorganisationer bruges som fora for løbende information og drøftelse, og der er etableret en såkaldt referencegruppe med en række kliniske nøglepersoner. Endelig er der etableret en styregruppe med sygehusets ledelse, hvor der kan træffes formel beslutning om anbefalinger fra referencegruppen.

Konsulenterne deltager i alle disse fora for at sikre kontinuitet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Norcunsult AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering

  • Vundet i tilbudskonkurrence. 2012

Management

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.