Architecture

C.F. Møller har i meget stor udstrækning skabt bygninger, der er blevet til gennem et nært samarbejde både udadtil og indadtil. Der er ikke tale om enkeltmandspræstationer, men om processer hvor alle arbejder hen imod et fælles arkitektonisk mål. Vi er derfor meget afhængige af dialogen og i særdeleshed af et fælles udgangspunkt - en slags faglig base - som er vort arkitektoniske fundament.

 

Det fælles, arkitektoniske fundament har et naturligt udgangspunkt i tegnestuens lange virke, hvor vi har været opdraget i den håndværksmæssige og nordiske tradition. Mennesket, stedet og funktionen er det bærende, procesmæssige fundament.

Vores arkitektoniske base skal alene opfattes som en grundholdning, der ikke er tænkt som en spændetrøje for en naturlig afprøvning af eller forskning i nye idéer. Basen skal være grundlaget for, at vi taler samme sprog, og den drøftes og uddybes til stadighed i arbejdet med vores projekter.

I vores filosofi stræber vi med kunstnerisk nerve efter en levende og foranderlig arkitektur, der hylder det enkle, det klare, det uprætentiøse, men også mangfoldigheden.

Vi inspireres af de internationale strømninger og samfundets skiftende idealer; fortolker og oversætter disse til tegnestuens arkitektur.

Vi betragter miljø, ressourcebevidsthed, fornuftig byggeøkonomi, højere produktivitet og god kvalitet som en væsentlig del af vores nuværende og fremtidige arbejde og anlægger denne helhedsbetragtning i vores opgaver.

Projekter

Vis alle
Til toppen
AARHUS
T +45 8730 5300
cfmoller@cfmoller.com
INFO      MAP
KØBENHAVN
T +45 3288 7844
kbh@cfmoller.com
INFO      MAP
AALBORG
T +45 9632 9797
aalborg@cfmoller.com
INFO      MAP
OSLO
T +47 2413 3400
oslo@cfmoller.com
INFO      MAP
LONDON
T +44 (0)20 7427 1530
london@cfmoller.com
INFO      MAP
STOCKHOLM
T +46 (0)8 5557 6000
stockholm@cfmoller.com
INFO      MAP