Aalborg Havnefront

 Aalborg Havnefront. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Bygherre

Aalborg Kommune

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

170000 m² (grundareal)

År

1. etape: 2004-2013. 2. etape: 2012-2015

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2004

Helhedsplanen for Aalborg Havnefront sammenknytter Aalborgs middelalderbydel og Limfjorden, som tidligere har været svært tilgængelig for byens borgere.

Adgangsvejene bindes sammen med bystrukturens åbninger og skaber et nyt forhold mellem byen og fjorden. Hvad der før blev betragtet som en bagside er nu forandret til en ny, attraktiv front. Kvaliteterne ved den cirka en kilometer lange havnefrontstrækning fremhæves ved en trærække og en usædvanligt detaljeret boulevard, som er tilpasset fodgængere og cyklister. Middelalderslottet Aalborghus er igen havnens centrum med anlægget af en stor, grøn plads, der iscenesætter det historiske voldanlæg.

Promenadens trappeforløb og nedsænkede terrasser lader besøgende komme tæt på vandet. Forskelligartede byhaver er indrettet til oplevelser som f.eks. torvehandel, boldspil eller solbadning. Det centrale aktivitetsfelt – et landskab, der inviterer til bevægelse – er designet til at kunne håndtere sport og spil, fra beachvolley om sommeren til skøjtebane om vinteren. Området er omgivet af dramatisk vinklede net og lysmaster. De valgte materialer er rå som fjorden, fx asfalt, stål, beton og træ, samtidig optræder forfinede referencer til havet med fx bølgende fortovsmønstre.

En urban sokkel danner en hævet base, som beskytter mod oversvømmelser og samler områdets karakteristiske, fritstående bygninger – herunder universitet, studieboliger og den Coop Himmelblau-designede koncertsal Musikkens Hus. Kontrast og alsidighed har været ledende principper i udformningen af Aalborg Havnefront, som er blevet Aalborgs byhave.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

COWI A/S

Landskab

C.F. Møller Landscape (1. etape i samarbejde med Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter Aps)

Andre samarbejdspartnere

ÅF Lighting

Præmiering

 • Byplanprisen. 2016
 • Civic Trust Award, winner. 2014
 • Nordic Green Space Award. 2013
 • Den Danske Lyspris. 2011
 • Finalist til Bæredygtig Beton Prisen. 2011
 • Vejprisen. 2011
 • Hædersprisen Det Gyldne Søm, tildelt af Byggesocietetet. 2010
 • Aalborg Kommunes Arkitekturpris. 2010
 • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2004

Energi og miljø

Bæredygtig planlægning

Præfabrikerede elementer

Omtaler

 • 2017 Compendium of Landscape Architecture & Open Space Design, s. 376-377
 • 2016 Landscape Architecture Korea #337, s. 14-41
 • 2014 Landscape World, #73, p. 112-123
 • 2012 Chinese & Overseas Landscape #38, p. 90-97
 • 2012 TOPOS #78 2012, s. 14-15
 • 2011 Arkitektur DK # 4, 11 P. 7, 16, 30 - 33
 • 2011 Beton, Særudgave - marts 2011, side 10 - 11
 • 2011 Byggeri + arkitektur, # 36 2011, side 33
 • 2011 BYGGERI, februar 2011 - S. 6 Bæredygtige betonbyggerier
 • 2011 BYGGERI, Årets Byggeri 2011 p. 44
 • 2011 Grønt Miljø #1 2011, p. 30-33
 • 2011 Landskab #11 2011, s. 182-187
 • 2010 iCuzzini p. 22-23

Landskab

NORDHAVNSØERNE - CIS VANDAKTIVITETER

Nordhavnsøerne er en park på vandet, der forbinder den nye Copenhagen International School med Nordhavnen og knytter Nordhavnen og København tættere sammen.

SLOTTSSKOGSRINGEN

Et socialt mødested i form af et mangfoldigt og aktivt parkrum, der favner den brede befolkning og inspirerer til mere leg, bevægelse og nærhed til naturen.

SPRINGFIELD PARK

Nyt offentligt parkområde på et tidligere golfbaneareal i det sydvestlige London.

STORKEENGEN

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

AARHUS UNIVERSITETSPARK

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

CERES-GRUNDEN, MASTERPLAN OG LOKALPLAN

Transformation af Ceres-bryggeriets areal i midtbyen til en helt ny levende bydel med erhverv, boliger, uddannelsesinstitutioner, kulturelle funktioner og bypark.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - LANDSKAB

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE, LANDSKAB

Med naturen og vandet som fremtrædende urbant karaktertræk skabes ny klimatilpasset landskabspark, der aktiverer og forbinder sygehuset med landskabet og byen omkring.

BESTSELLER KONTORHUS, LANDSKAB

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

CAMPUS KOLLEGIET ODENSE, LANDSKAB

Forplads og kollegiepark til Odense Universitetskollegium med opholdsrum til sport og mulighed for at nyde aftensolen fra terrasser og siddetrapper langs den eksisterende sø.

AALBORG HAVNEFRONT - AREALER MUSIKKENS HUS

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

LANDSKAB FOR VÆKSTHUS I BOTANISK HAVE, AARHUS UNIVERSITET

Ind- og udvendigt landskab i forbindelse med udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus.

AALBORG HAVNEFRONT

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

ATHLETES VILLAGE, PLOTS N13 OG N26 PODIUM GARDENS

Landskabsudformning af hævede gårdrum som genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD - LANDSKAB

Masterplan og landskabsudformning til moderne bæredygtigt storskala-industrianlæg i det åbne land.

BATTERIET SIXTUS

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

HOSPICE DJURSLAND, LANDSKAB

Sanse- og atriumhave i forbindelse med Hospice Djursland.

DARWIN CENTRE FASE 2, LANDSKAB

Have udformet som amfiteater danner ramme om forsamlinger, udeundervisning og events.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

CUTTY SARK GARDENS

Forslag til reorganisering af byrummet omkring det fredede Cutty Sark sejlskib.

AMERIKA PLADS - UDEAREALER OG P-KÆLDER

Belægninger, pladser og p-anlæg på det nye byområde på Sdr. Frihavn, København.

FARSØ BYMIDTE

Helhedsplan for sammenhængende byfornyelse af Farsø bymidte.

KIRKEPLADSEN I HOLSTEBRO

Omdisponering og fornyelse af arealerne omkring Holstebro Kirke og hovedindgangen til Holstebro Rådhus og Bibliotek.

HADERSLEV FJORDPARK

Fjordparken er en del af C.F. Møllers masterplan for den gamle industrihavn.

NORDLYSET, LANDSKAB

Gårdrum med organisk formet, frodigt beplantet opholdshave for beboerne.

GRAVENE HADERSLEV

Omlægning af Haderslevs centrale plads fra parkering til bytorv.

GÅGADERNE I HOLSTEBRO

Renovering af gågader og stræder i Holstebro bycenter.

TUBORG NORD - KANALPROJEKTET

Udforming af kanaler, pladser og broer i den nye bydel Tuborg Nord.