Batteriet Sixtus

 Batteriet Sixtus. C.F. Møller. Photo: Jens Lindhe

Bygherre

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), Byggestøttecenter

Adresse

København, Danmark

Omfang

6500 m²

År

2009-2011

Batteri Sixtus er fredet som fortidsminde og for de fleste danskere mest kendt som det salutbatteri, der står for salutering ved særlige officielle lejligheder.

Det var også herfra, den daværende Kronprins Frederik 2. april 1801 på tæt hold kunne følge begivenhederne under skærtorsdagens blodige slag på Københavns Red. Fæstningsanlægget, som udgør spidsen af Holmen, skyder sig som den yderste forpost ud i Københavns havn og er med sine langstrakte græsklædte volde, store gamle lindetræer og tilhuggede kvaderstens mure et smukt og malerisk anlæg.

På grund af tiltagende nedbrydning var det imidlertid nødvendigt med en gennemgribende genopretning, hvis anlægget skulle bevare sine kvaliteter. C.F. Møller har udført renoveringen, og Batteriet Sixtus fremtræder nu atter i sin rene form, med skarpe linier og skulpturelle voldanlæg. Projektet er udført i en arkitektonisk helhedsløsning for bygninger og landskab, så hele anlægget med volde, stenbastioner og linderækker igen markerer sig med arkitektonisk værdighed i det omgivende havnemiljø. Desuden er anlægget gjort tilgængeligt for alle - med handicaplifte diskret indpasset i de tidligere kasematter. Genopretningen er udført med respekt for anlæggets autenticitet og egenart og de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, og hver enkelt af de trufne valg er kvalificeret gennem granskning af de historiske kilder i form af fotos, beskrivelser og tegninger.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Entreprenør

CG Jensen A/S

Ingeniør

Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører

Landskab

C.F. Møller Landscape

Andre samarbejdspartnere

Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard og stenkonservator Leif Vogn

Omtaler

  • 2014 Ny Agenda 2, p. 102-105

Landskab

NORDHAVNSØERNE - CIS VANDAKTIVITETER

Nordhavnsøerne er en park på vandet, der forbinder den nye Copenhagen International School med Nordhavnen og knytter Nordhavnen og København tættere sammen.

SLOTTSSKOGSRINGEN

Et socialt mødested i form af et mangfoldigt og aktivt parkrum, der favner den brede befolkning og inspirerer til mere leg, bevægelse og nærhed til naturen.

SPRINGFIELD PARK

Nyt offentligt parkområde på et tidligere golfbaneareal i det sydvestlige London.

STORKEENGEN

Klimatilpasningsprojekt i Vorup ved Randers, der ikke kun sikrer mod fremtidige oversvømmelser, men også bringer den unikke natur langs Gudenåen tættere på Randers.

AARHUS UNIVERSITETSPARK

Universitetspark anlagt i 1930'erne og siden løbende renoveret og udvidet med nye udearealer i tråd med parkens overordnede disponering, materialeholdning og anvendelse.

CERES-GRUNDEN, MASTERPLAN OG LOKALPLAN

Transformation af Ceres-bryggeriets areal i midtbyen til en helt ny levende bydel med erhverv, boliger, uddannelsesinstitutioner, kulturelle funktioner og bypark.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - LANDSKAB

Et legende landskab omkring den nye Copenhagen International Schoool i Nordhavn danner ramme om leg og udfoldelse for alle skolens alderstrin.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE, LANDSKAB

Med naturen og vandet som fremtrædende urbant karaktertræk skabes ny klimatilpasset landskabspark, der aktiverer og forbinder sygehuset med landskabet og byen omkring.

BESTSELLER KONTORHUS, LANDSKAB

Udearealer, grønne gårdatrier og design af taghaver i forbindelse med Bestsellers kontorbygning på Aarhus havn.

CAMPUS KOLLEGIET ODENSE, LANDSKAB

Forplads og kollegiepark til Odense Universitetskollegium med opholdsrum til sport og mulighed for at nyde aftensolen fra terrasser og siddetrapper langs den eksisterende sø.

AALBORG HAVNEFRONT - AREALER MUSIKKENS HUS

Masterplanen for anden etape af Aalborg Havnefront bygger på principperne fra første etape med promenaden som samlende element og er desuden inspireret af klitternes møde med den flade forstrand.

LANDSKAB FOR VÆKSTHUS I BOTANISK HAVE, AARHUS UNIVERSITET

Ind- og udvendigt landskab i forbindelse med udvidelse af Væksthuset i Botanisk Have i Aarhus.

AALBORG HAVNEFRONT

Helhedsplan for Aalborg Havnefront, der med bl.a. en havnepromenade genskaber forbindelsen mellem Limfjorden og byens middelaldercentrum.

ATHLETES VILLAGE, PLOTS N13 OG N26 PODIUM GARDENS

Landskabsudformning af hævede gårdrum som genskaber tabt diversitet i et tidligere rigt økologisk miljø.

BESTSELLER LOGISTIKCENTER NORD - LANDSKAB

Masterplan og landskabsudformning til moderne bæredygtigt storskala-industrianlæg i det åbne land.

BATTERIET SIXTUS

Sikring og istandsættelse af det fredede fæstningsanlæg Batteriet Sixtus på Holmen.

HOSPICE DJURSLAND, LANDSKAB

Sanse- og atriumhave i forbindelse med Hospice Djursland.

DARWIN CENTRE FASE 2, LANDSKAB

Have udformet som amfiteater danner ramme om forsamlinger, udeundervisning og events.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

CUTTY SARK GARDENS

Forslag til reorganisering af byrummet omkring det fredede Cutty Sark sejlskib.

AMERIKA PLADS - UDEAREALER OG P-KÆLDER

Belægninger, pladser og p-anlæg på det nye byområde på Sdr. Frihavn, København.

FARSØ BYMIDTE

Helhedsplan for sammenhængende byfornyelse af Farsø bymidte.

KIRKEPLADSEN I HOLSTEBRO

Omdisponering og fornyelse af arealerne omkring Holstebro Kirke og hovedindgangen til Holstebro Rådhus og Bibliotek.

HADERSLEV FJORDPARK

Fjordparken er en del af C.F. Møllers masterplan for den gamle industrihavn.

NORDLYSET, LANDSKAB

Gårdrum med organisk formet, frodigt beplantet opholdshave for beboerne.

GRAVENE HADERSLEV

Omlægning af Haderslevs centrale plads fra parkering til bytorv.

GÅGADERNE I HOLSTEBRO

Renovering af gågader og stræder i Holstebro bycenter.

TUBORG NORD - KANALPROJEKTET

Udforming af kanaler, pladser og broer i den nye bydel Tuborg Nord.