Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød

 Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO

Bygherre

Region Hovedstaden

Adresse

Overdrevsvejen, Hillerød, Danmark

Omfang

124000 m²

År

2013, konkurrence

Ideen med projektforslaget til Nordsjællands nye akuthospital har været at skabe et landmark på linje med Frederiksborg Slot – et landmark for, hvordan arkitektur og natur kan smelte sammen og udgøre et trygt sted at være patient og besøgende samt et superfunktionelt og sanseligt sted at arbejde og et rekreativt sted at færdes for alle borgere i området.

Hospitalet gror ud af landskabets skovlysning. Behandlingsbygningerne med lysgårde og landskabelige haver udgør en grøn bund for sengebygningerne, der rejser sig over hospitalets grønne tilgængelige tage.

Hospitalets arkitektur blander konsekvent mennesket med naturen både inde og ude for at skabe helende arkitektur med patienten i centrum. Arkitekturens udtryk tager derfor også udgangspunkt i et organisk, blødt og humanistisk formsprog.

Hospitalets store bygning er gjort lille ved at dele bygningen i to store buer, der markerer indgangspartierne mod Hillerød i Nord og mod Den nye Stationsby i sydøst. De store buer modtager og gør det enkelt at finde vej.

En offentlig, hævet sti, inspireret af New Yorks grønne high line, fører ind i hospitalet eller op over og igennem hospitalskomplekset og gør bygningen åben og demokratisk tilgængelig for alle, fx kan man følge stien op på taget og nyde udsigten, men på en måde, der hindrer indkigsgener til sengestuerne.

Indenfor er det samlende centrale ankomstrum, Strøget, omdrejningspunkt om behandlingsetagerne – her er de lettere ambulante enheder i niveau med hovedindgangen, mens de tungere, mere behandlingskrævende enheder ligger en etage under for at skabe en højere grad af privathed. Strøget integrerer flere torve med fx en legetrappe for børn og en amfiteatralsk rampe, der kan fungere som kulturelt mødested eller til forsknings- og undervisningsarrangementer.

Sygehusets kompakte indretning sikrer højeste funktionalitet for medarbejderne, effektiv logistik og korte arbejdsgange. Fokus på gode flows for medarbejdere sikrer mere tid til patienter og pårørende. Opbygningen inde, med hovedstrøget og lodrette forbindelser op til sengebygningerne, er logisk, klar og overskuelig, så alle kan finde rundt og føle sig trygge og velkomne.

Alle ene-sengestuer har fuld udsigt over landskabet fra sygesengen, og hver stue har fokus på en stemning af hjemlighed med varme materialer, fx træ, der mest af alt minder én om et rart hotelværelse.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Bygherrerådgiver

Cowi A/S, Ann-Pia Puggard

Ingeniør

Alectia A/S, Rambøll A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Cubo Arkitekter

Landskab

Tredje Natur

Andre samarbejdspartnere

Tekst 1. runde: Christian Bundegaard

Præmiering

  • Delt vinder fase I. 2013

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Ventilation

Passiv solvarme

Højisolering

Energivinduer

Grønne tage

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Fleksibilitet

LED

Sundt indeklima

Støjminimering

Lavenergiklasse (2015)

Omtaler

  • 2014 Av proyectos 064. p. 32-33

Sundhed

NYE HARALDSPLASS SYGEHUS – SENGEBYGNING

Ny sengebygning, hvor de traditionelle sygehuskorridorer er erstattet af åbne fællesarealer og effektiv logistik.

RESSOURCECENTER PÅ COBURG CRESCENT

Et nyt ressource- og dagcenter for voksne med indlæringsvanskeligheder, beliggende i Tulse Hill, Sydlondon.

RIGSHOSPITALET - STERILCENTRAL 1 OG GODSTERMINAL

Ny regional central for sterilisering af hospitalsinstrumenter og godsterminal for varer til og fra Rigshospitalet.

SPRINGFIELD & TOLWORTH HOSPITALS, PSYKIATRI

To nye psykiatriske hospitaler til South West London and St George’s NHS Mental Health Trust.

SYGEHUS VENDSYSSEL - UDBYGNING OG RENOVERING

Ny behandlingsbygning, nyt kvinde-barn-hus samt udarbejdelse af en helhedsplan for udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel i Hjørring.

TOLWORTH HOSPITAL

Et nyt psykiatrisk hospital for the South West London and St George’s NHS Mental Health fonden i Tolworth, London.

UDVIDELSE AF RWTH AACHEN UNIVERSITETSHOSPITAL

Udvidelse af det ikoniske hospitalskompleks RWTH i Aachen, Tyskland, der skal rumme et 'state-of-the-art' operationsafsnit med intensivafdeling og ny offentlig ankomsthal.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL - AUH

Det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader og torve som grundlag for en mangfoldig, levende og grøn bydel.

HAMBURG HERZZENTRUM UHZ

Nyt Hjertecenter til UKE Eppendorf i Hamborg, med akutbehandling, operationsstuer, dagklinikker, intensivafdelinger og almindelige sengeafdelinger.

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Det nye Universitetssygehus Køge tredobler det eksisterende Køge Sygehus' areal, mens det bevarer og videreudvikler hospitalets enkle og overskuelige opbygning.

HVIDOVRE HOSPITAL – SENGESTUER

C.F. Møller står for et nyt sengestueprojekt på Hvidovre Hospital, hvor hospitalet får 90 nye patientværelser, der skal optimere mulighederne for, hvad en sengestue kan.

SASSARI HOSPITAL

Plan der logistisk, funktionelt og visuelt skal sammenbinde henholdsvis universitets- og regionshospitalet i den italienske by Sassari.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS)

Storsygehus med venlig, uformel og overskuelig arkitektur med udgangspunkt i evidensbaseret design.

AKUTHUSET - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Nyt Akuthus som en moderne videreudvikling af Bispebjerg Hospitals historiske pavilloner og haveanlæg fra 1913

BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS

Sundhedshus til alsidigt sundhedsfagligt fællesskab i Brønderslev.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nyt integreret healthcare campus i Singapores nordlige Woodlands-region med akuthospital, sundhedscenter og plejehjem.

NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND I HILLERØD

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital hvor arkitektur og natur smelter sammen og udgør et trygt sted for patienterne, en superfunktionel og sanselig arbejdsplads og en rekreativ oase for alle borgere i området.

DRONNING INGRIDS HOSPITAL, NUUK

Nybyggeri af akutcenter, lægeklinik, patienthotel, psykiatri og ombygning af eksisterende bygninger.

NATIONAL DIABETES CENTER

Nyt kompetencecenter for diabetes med forskning og behandling af specielt komplicerede tilfælde på King Saud University, Riyadh.

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

Konkurrenceforslag til udvidelse af det psykiatriske Sct. Hans Hospital.

KVARTER- OG SUNDHEDSHUSET AALBORG ØST

Et samlende centrum i et ellers monotont boligområde der udover sundhedsfunktioner rummer bl.a. café, folkeoplysning og fitness.

REGIONSHOSPITALET VIBORG, NYT AKUTCENTER

Konkurrenceforslag til tilbygning med ny hovedindgang og separat skadestueindgang.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Patienthotel for familier til alvorligt syge børn, der er indlagt på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

AKUT- OG INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMØ

Akut- og infektionsklinik indrettet til at beskytte bedst muligt mod smittespredning.

DNV GØDSTRUP

Konkurrenceforslag til nyt akuthospital i Gødstrup.

HOSPICE DJURSLAND

Et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AF SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplan, udvidelser, ombygninger og generel bygherrerådgivning for Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt.

ÅLESUND SYGEHUS, NY BØRNEAFDELING

Ny børneafdeling indrettet på børnenes præmisser med plads til leg, skole, behandling, pleje og omsorg i lyse og trygge omgivelser.

GAPS – NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE

Konkurrenceforslag til nyt psykiatrisygehus, der samler fire eksisterende psykiatriske enheder i forbindelse med Slagelse Sygehus.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

GENTOFTE HOSPITAL

Udvidelse af Gentofte Hospital med ny, moderne kerne i det oprindelige, ottetalsformede byggeri.

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE ”VILLA VITA”

Konkurrenceforslag til sundhedscenter for kræftramte.

SYGEHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og ombygning af sygehus i Tønsberg, Norge.

LANDSPITALI UNIVERSITY HOSPITAL, REYKJAVIK

Det nye universitetssygehus forener kravene til moderne sygehusplanlægning og målrettet behandling med en klar og enkel arkitektur.

FRIBLICK, RETSPSYKIATRISK ANLÆG

Konkurrenceforslag til retspsykiatrisk anlæg.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplet sygehusbebyggelse i Skejby nord for Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Detailprojektering af udvidelse af Sygehuset i Vestfold, Norge.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIK

Ny ungdomspsykiatrisk klinik for de 13- til 18-årige ved Akershus Universitetssygehus.

BORNHOLMS HOSPITAL

Udvidelse og ombygning af Bornholms Centralsygehus i Rønne.

MARSELISBORGCENTRET, ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, ÅRHUS SYGEHUS

Svømmehal, konference- og mødelokaler m.m. ved Marselisborgcentret for rehabilitering, forskning og udvikling.

FREDERIKSHAVNS SYGEHUS, UDVIDELSE

Tilbygning til Frederikshavn Sygehus med sengestuer og behandlingsafsnit.

KAPEL, HERNING CENTRALSYGEHUS

Kapel i enkelt, geometrisk formsprog opført i røde sten.

AARHUS KOMMUNEHOSPITAL

Opførelse og vedligehold af enkelt, homogent hospitalsbyggeri.

KØGE SYGEHUS, SYGEHUS ØST (RASK)

Komplet sygehusbebyggelse i Køge.