Slussen

 Slussen. C.F. Møller. Photo: Foster+Partners og Berg Arkitektkontor

Bygherre

Stockholm Stad

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

130000 m² - planområdet

År

2008-2013

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2009

Masterplanen for Slussen omdanner et af Stockholms centrale, havnenære områder fra et labyrintisk trafikalt knudepunkt til et nyt, dynamisk og socialt samlingspunkt; et område med mulighed for rekreative aktiviteter både dag og aften, året rundt.

Området dækker de havnenære miljøer i det historiske Gamla Stan og Södermalm med vandslusen mellem Østersøen og søen Mälaren som centrum.

Fra en betonjungle bindes de to bydele nu sammen af broer til fodgængere og cyklister, et mix af nye offentlige pladser og en åben og tilgængelig havnefront med toneangivende arkitektur.

Hjertet af det nye urbane hverdagsrum er et frilagt vandspejl i form vandslusens to aftapningsbassiner. Vandtorvet er et fodgængerområde, der indrammes af de nye broforbindelser og animeres af havnefrontens nyvundne liv med barer og restauranter.

I masterplanens arkitektur er transparente facader et gennemgående træk - med vægt på at skabe kig ind og ud og skabe stærk sammenhæng mellem torvets puls og havnefrontens nye indendørs miljøer. Som et markant grønt element anlægges en mindre park med panoramaudsigt over vandet og bådtrafikken.

Hele forudsætningen for Slussens transformation har været en radikal ændring af den trafikale struktur - fra et labyrintisk net af veje til en ny, forsimplet struktur, der først og fremmest tilgodeser fodgængere og cyklister snarere end biltrafikken. Samtidig letter et nyt trafikknudepunkt adgangen til tunnelbanen, busstationen og vandet.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

ELU, Tyréns, Sweco

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Foster + Partners

Landskab

White Landskap, Space Scape

Andre samarbejdspartnere

FSD

Præmiering

  • 1. præmie i konkurrence. 2009

Omtaler

  • 2010 Arkitekten, 2010 nr. 8 s. 79

Infrastruktur

CAMOUFLAGE - NY MILITÆRBYGNING PÅ GOTLAND

Nye faciliteter for udbygningen af det svenske forsvars kapacitet på Gotland i Østersøen.

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPARK

En unik sammensmeltning af energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning, udformet som et offentligt rekreativt læringslandskab.

LUNDS CENTRALSTATION

Lunds hovedbanegård skal udvikles til et moderne mødested og et infrastrukturelt knudepunkt i Lund og i regionen. Forslaget omfatter en ny stationsbygning, nye bygningsarealer med erhvervslokaler, restauranter og hoteller samt en renovering og flytning af den eksisterende toldbygning fra 1800-tallet.

CITYBANEN, STOCKHOLM

Den sydlige del af den nye undergrundsbane Citybanan, en ny jernbanetunnel til nærtog, som bygges under Stockholms indre by.

KULTURBRO-AALBORG

En ny gang- og cykelbro fastgjort til den eksisterende jernbanebro over Limfjorden.

VÄRTATERMINALEN, STOCKHOLM

Terminalbygning for Stockholms faste færgeforbindelser til Finland og Baltikum.

ÖREBRO RESECENTRUM

Forslag til fornyelse af trafikalt knudepunkt i den svenske by Örebro.

SLUSSEN

Masterplan for området ved Slussen, Stockholm, der binder Södermalm og Gamla Stan sammen.

AARHUS HAVN MASTERPLAN

Masterplan for udvidelse og omdisponering af Aarhus Havn.

MOTORVEJEN KLIPLEV-SØNDERBORG

Landskabs- og brodesign for 25 km ny motorvej fra Kliplev til Sønderborg

VÄSTHAMNEN CONTAINERTERMINAL HELSINGBORG

Projektkonkurrence om at udforme og designe Helsingborgs Hamn AB’s containerterminal til en moderne og effektiv terminal.

OPERAPAVILLONEN

Anløbsplatform til havnebussen, der sejler gæster til Operaen, København.

CWO P-HUS

P-hus med plads til ca. 350 biler.

VVM FOR AARHUS LETBANE

VVM-redegørelse for letbane på strækningen Aarhus-Skejby-Lisbjerg-Lystrup.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYGEHUS (NYE AHUS), P-HUS

Parkeringshus med ca. 1300 pladser ved det nye centralsygehus i Akershus.

P-HUS OG ADMINISTRATION, BILLUND LUFTHAVN

P-hus og administrationsbyggeri i tilknytning til ny terminal ved Billund Lufthavn.