CBS - Campus in society

 CBS - Campus in society. C.F. Møller. Photo: Doug&Wolf

Bygherre

Copenhagen Business School, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet, Realdania

Adresse

Copenhagen, Danmark

Omfang

6 ha, 31.000 m² nybygning

År

2014-

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2014

CBS og Frederiksberg Kommune har søsat en vision om at transformere det eksisterende campus på Frederiksberg til en af verdens bedste byintegrerede campuser.

Med sine ca. 20.000 studerende er Copenhagen Business School (CBS) blandt Europas største handelsuniversiteter. I kernen af projektet er en tæt sammenfletning af byliv og campusliv. Planen udstikker en vision for, hvordan man sammenvæver attraktive byrum, udadvendte bygninger og stier sammen med undervisnings-, forsknings-og studentermiljøer.

Den lange og smalle CBS-grund spænder over to stop med den københavnske metro, og et gennemgående stiforløb er områdets trafikale rygrad. Ved at skabe fire nye byrum langs den centrale promenade med alt fra klassiske pladser ved metrostationerne til en grøn park i midten af campus - og samtidig fortætte med nye bygninger - styrker planen sammenhængskraft mellem CBS og Frederiksberg. Parallelt med ramblaen griber den sydlige supercykelsti og en ny nordlig cykelsti ud i byens cykelnetværk og sikrer et effektivt, sikkert flow gennem området.

For at skabe så meget plads som muligt til byens rum og liv, er de nye bygninger designet med et så lille pladsmæssigt fodaftryk som muligt og er tænkt som kompakte, fleksible, multifunktionelle størrelser med grønne tagflader, der har mulighed for at ændre indhold og udtryk.

Foruden et stærkt fokus på grøn bæredygtighed er planen kendetegnet af sin sociale bæredygtighed: Med klare mødesteder, sammensmeltning trafiklinjer og grønne byrum smelter campus og Frederiksberg sammen til gavn for mange forskellige brugergrupper.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Transform

Landskab

C.F. Møller Landscape

Andre samarbejdspartnere

Kulturgeograf Chr. W. Mathiesen, KU

Præmiering

  • 1. præmie i konkurrence. 2014

Energi og miljø

Dagslys og solindfald

Kompakt bygning

Grønne tage

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Fleksibilitet

Omtaler

  • 2016 Art of Many catalogue, The Danish Pavilion, Biennale Architettura, s. 411-412
  • 2015 Green Book for Public Building Landscape Design, s. 458-465

Undervisning

HJERTET I IKAST

Hjertet i Ikast er et nyt mødecenter for kultur og formidling centralt i Ikast, der samler undervisning, aktiviteter, fællesskab, motion og leg på nye måder.

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny udskolingsbygning på Islands Brygge sætter rammerne for en kropslig, sanselig og erfaringsbaseret læring med et særligt fokus på mad og bevægelse.

NYA TIUNDASKOLAN

En moderne grundskole med førskole og en vision om fremtidens læringsmiljø, som er attraktivt, trygt og tilgængeligt for alle.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Ny visionær campus som samler en række af uddannelser i et levende og aktivt undervisningsmiljø med en stærk forankring i byen

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan for Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen om at skabe en af verdens bedste byintegrerede campuser.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolebygning til Copenhagen International School i Nordhavn står som et innovativt undervisningsflagskib med sin både bæredygtige og smukke grøn-blå solcellefacade.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Erhvervsskole med fokus på optimale læringsrum, der samtænker arkitektur og læring - alle med direkte adgang til et fælles, samlende studiemiljø.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Ny skole på Bali inspireret af Montessori-principperne, med vægt på samhørighed med naturen og frihed til at fordybe sig ud fra egen nysgerrighed og leg.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

ODEON MUSIK- OG TEATERHUS

Nyt musik- og teaterhus med fire scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole under et tag.

MOLDE KULTURSKOLE

En ny inspirerende ramme for kulturlivet på Moldes gamle fredede fængselsgrund. Kulturskolen integrerer byens tidligere fængsel og rådstue, der begge er fredet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

DOMUS MEDIA

Indvendig og udvendig restaurering af Domus Media Vestfløjen på Oslo Universitet samt renovering af universitetets berømte aula.

NYE OGNA SKOLE

Moderne og fremtidsrettet læringsmiljø i den norske by Ogna - og samtidig det lokale samlingssted.

AUDITORIUM, AALBORG UNIVERSITET

Nyt auditorium skabt som et vartegn og kendemærke for universitetet og et samlingspunkt for ansatte og studerende.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Nyt skolebyggeri til Den Internationale Skole i Ikast-Brande med både skole, SFO og børnehave.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- og trikotageskole i Birk Centerpark ved Herning.

A.P. MØLLER SKOLEN

Dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLE

Renovering og udvidelse af fredet skole inspireret af kvarterets bygningsformer og historie.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHØJSKOLEN I AARHUS

Højere læreanstalt i det nordlige Aarhus opbygget omkring opholds- og gårdrum.

NAVITAS PARK

Konkurrenceforslag til Navitas Park, et nyt centrum i Aarhus for energi, innovation og uddannelse.

ÄLVSTRANDEN UDDANNELSESCENTER

Om- og tilbygning af Älvstrandsgymnasiet til uddannelscentrum med bl.a. grundskole, gymnasium og voksenundervisning.

AUTO COLLEGE

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Tilbygning til Sønderborg Handelsskole samt ombygning af de eksisterende lokaler fra 1968.

BØRNEHUSET DRAGEN

En af de første institutioner i Danmark, der er opført som passivhus, dvs. med et minimalt energiforbrug.

FRIEDRICH-PAULSEN-SCHULE NIEBÜLL, UDVIDELSE

Vinderforslag i konkurrence om udvidelse af gymnasiet Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll.

HERNING GYMNASIUM

Udvidelse og ombygning af Herning Gymnasium.

FORSVARSHØJSKOLEN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- og tilbygning med undervisningslokaler, bibliotek og kontorer.

NOBELPARKEN, AARHUS UNIVERSITET

Undervisnings-, erhvervs- og boligbyggeri i det nordlige Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningsbyggeri ved Esbjerg for den selvejende institution Syddansk Universitets Center.

SØAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Bygningskompleks med fælles auditoriefaciliteter for universitetet.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisnings- og kollegiebyggeri i Bjerringbro for Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omdannelse af tidligere hospital til brug for Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

HOLTET VIDEREGÅENDE SKOLE

Udvidelse og ombygning af skole for videregående, erhvervsfaglige studier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Undervisningsinstitution for de tekniske fag.