Copenhagen International School - Nordhavn

 Copenhagen International School - Nordhavn. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bygherre

Ejendomsfonden Copenhagen International School (ECIS)

Adresse

København, Danmark

Omfang

26000 m², med plads til 1200 elever

År

2013-2017

Den nye skolebygning til Copenhagen International School i Nordhavn, CIS, står som et innovativt undervisningsflagskib med sin både bæredygtige og smukke grøn-blå solcellefacade.

Bygningen har en åben fremtoning, der skaber en god sammenhæng mellem skolens lokaler og det offentlige byrum. Promenaden uden for skolen bliver et urbant havnebyrum med mulighed for ophold og aktiviteter.

Den store skolebygning er opdelt i fire mindre delskoler, tilpasset børnenes alderstrin, hvilket både giver hver delskole sin egen identitet og letter orienteringen. Klasselokalerne for de mindste elever er særligt store, fordi alle funktioner er samlet i klasselokalet. Hos de større elever er klasselokalerne mindre og fællesarealerne større. Alle klasselokaler er tilstræbt at have dagslys fra to sider.

De fire skoleenheder ligger ovenpå basen, som rummer de fælles og mere udadvendte aktiviteter såsom foyer, sportsfaciliteter, kantine, bibliotek samt musik- og dramafaciliteter. Så kan undervisningslokalerne lukkes efter skoletid, og fællesarealerne kan bruges til arrangementer for skolen eller hele lokalsamfundet.

På basen ligger også den fælles tagterrasse, der er skolegård for alle elever – men især for de mindste. At hæve skolegården virker som en sikkerhedsforanstaltning, bl.a. ved at beskytte eleverne imod at komme for langt væk fra skolen eller komme for tæt på vandet.

Facaden på CIS Nordhavn er beklædt med 12.000 solcellepaneler, der dækker mindst halvdelen af skolens årlige elforbrug – svarende til ca. 70 parcelhuse. Udover at give skolen en stærk grøn profil skal solcellerne også indgå som en fast del af skolens undervisning, så eleverne kan følge energiproduktionen og udnytte data i bl.a. fysik og matematik.

VIS MERE PROJEKT INFO

Team

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Landscape

Præmiering

 • Blueprint Award finalist, Best Public Use Project (Private Funding). 2017
 • Building Integrated Solar Technology - 2. præmie. 2017
 • Civic Trust Award - Commendation. 2017
 • European Architecture Award - Urban Development, finalist. 2017
 • ICONIC Award - Architecture. 2017
 • Regional winner (Best in Europe), WAN Education Award. 2017
 • Årets Byggeri - hædrende omtale. 2017
 • Årets Byggeri - hædrende omtale. 2017

Energi og miljø

Minimering af kuldebroer

Dagslys og solindfald

Solceller/solvarme

Ventilation

Passiv solvarme

Kompakt bygning

Højisolering

Energivinduer

Grønne tage

Livscyklusanalyser

Bæredygtig planlægning

Regnvandsopsamling

Præfabrikerede elementer

Fleksibilitet

LED

Sundt indeklima

Støjminimering

Naturlig ventilation

Lavenergiklasse (2020)

Omtaler

 • 2017 Byggeplads #2, s. 6-11
 • 2017 Byggeri #3, s. 10-12
 • 2017 Byggeri + Arkitektur INDRET, s. 34-36
 • 2017 architektur #07, p. 68-75
 • 2017 architektur fachmagazin, s. 54-61
 • 2017 id+c #279, s. 88-91
 • 2017 Journal of the Israel Teachers Union Vol. 2 #01, s. 89-90
 • 2017 mondoarc #98, s.52-58
 • 2017 The Plan #098, s. 98-106
 • 2017 WALLS&ROOFS magazine #1, s.44-45
 • 2016 Dagens Byggeri, #8, april 2016, p. 14-15
 • 2015 Byggeri + arkitektur, p.58-59
 • 2015 Identity Magazine #144, september 2015, s. 32-33

Undervisning

HJERTET I IKAST

Hjertet i Ikast er et nyt mødecenter for kultur og formidling centralt i Ikast, der samler undervisning, aktiviteter, fællesskab, motion og leg på nye måder.

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny udskolingsbygning på Islands Brygge sætter rammerne for en kropslig, sanselig og erfaringsbaseret læring med et særligt fokus på mad og bevægelse.

NYA TIUNDASKOLAN

En moderne grundskole med førskole og en vision om fremtidens læringsmiljø, som er attraktivt, trygt og tilgængeligt for alle.

VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HORSENS

Ny visionær campus som samler en række af uddannelser i et levende og aktivt undervisningsmiljø med en stærk forankring i byen

AARHUS UNIVERSITET

Unikt og helstøbt universitetscampus med en gennemført arkitektur, blandt andet i form af den konsekvente brug af gule teglsten og bygningernes samhørighed med landskabet.

CBS - CAMPUS IN SOCIETY

Masterplan for Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen om at skabe en af verdens bedste byintegrerede campuser.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL - NORDHAVN

Ny skolebygning til Copenhagen International School i Nordhavn står som et innovativt undervisningsflagskib med sin både bæredygtige og smukke grøn-blå solcellefacade.

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Erhvervsskole med fokus på optimale læringsrum, der samtænker arkitektur og læring - alle med direkte adgang til et fælles, samlende studiemiljø.

MONTESSORI SCHOOL BALI

Ny skole på Bali inspireret af Montessori-principperne, med vægt på samhørighed med naturen og frihed til at fordybe sig ud fra egen nysgerrighed og leg.

MÆRSK TÅRNET, UDVIDELSE AF PANUM-KOMPLEKSET

Mærsk Tårnet er et state-of-the-art forskningsbyggeri, der med sin nyskabende arkitektur, skaber optimale rammer for sundhedsforskning i verdensklasse.

ODEON MUSIK- OG TEATERHUS

Nyt musik- og teaterhus med fire scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole under et tag.

MOLDE KULTURSKOLE

En ny inspirerende ramme for kulturlivet på Moldes gamle fredede fængselsgrund. Kulturskolen integrerer byens tidligere fængsel og rådstue, der begge er fredet.

DET TEKNISKE FAKULTET - SDU

Fire institutters fælles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø ved Syddansk Universitet i Odense.

DOMUS MEDIA

Indvendig og udvendig restaurering af Domus Media Vestfløjen på Oslo Universitet samt renovering af universitetets berømte aula.

NYE OGNA SKOLE

Moderne og fremtidsrettet læringsmiljø i den norske by Ogna - og samtidig det lokale samlingssted.

AUDITORIUM, AALBORG UNIVERSITET

Nyt auditorium skabt som et vartegn og kendemærke for universitetet og et samlingspunkt for ansatte og studerende.

INTERNATIONAL SCHOOL IKAST-BRANDE

Nyt skolebyggeri til Den Internationale Skole i Ikast-Brande med både skole, SFO og børnehave.

TEKO CENTER DANMARK

Konfektions- og trikotageskole i Birk Centerpark ved Herning.

A.P. MØLLER SKOLEN

Dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

IHA KATRINEBJERG

Ingeniørhøjskole i Aarhus med plads til 3000 studerende, forskere og undervisere i IT-byen Katrinebjerg.

SØLVGADES SKOLE

Renovering og udvidelse af fredet skole inspireret af kvarterets bygningsformer og historie.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

HANDELSHØJSKOLEN I AARHUS

Højere læreanstalt i det nordlige Aarhus opbygget omkring opholds- og gårdrum.

NAVITAS PARK

Konkurrenceforslag til Navitas Park, et nyt centrum i Aarhus for energi, innovation og uddannelse.

ÄLVSTRANDEN UDDANNELSESCENTER

Om- og tilbygning af Älvstrandsgymnasiet til uddannelscentrum med bl.a. grundskole, gymnasium og voksenundervisning.

AUTO COLLEGE

Nyt skolebyggeri med værksteder og teorilokaler for en af Danmarks største erhvervsskoler inden for motorindustrien.

BUSINESS COLLEGE SØNDERBORG

Tilbygning til Sønderborg Handelsskole samt ombygning af de eksisterende lokaler fra 1968.

BØRNEHUSET DRAGEN

En af de første institutioner i Danmark, der er opført som passivhus, dvs. med et minimalt energiforbrug.

FRIEDRICH-PAULSEN-SCHULE NIEBÜLL, UDVIDELSE

Vinderforslag i konkurrence om udvidelse af gymnasiet Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll.

HERNING GYMNASIUM

Udvidelse og ombygning af Herning Gymnasium.

FORSVARSHØJSKOLEN | UDENRIGSPOLITISK INSTITUT I STOCKHOLM

Om- og tilbygning med undervisningslokaler, bibliotek og kontorer.

NOBELPARKEN, AARHUS UNIVERSITET

Undervisnings-, erhvervs- og boligbyggeri i det nordlige Aarhus.

SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Undervisningsbyggeri ved Esbjerg for den selvejende institution Syddansk Universitets Center.

SØAUDITORIET, AARHUS UNIVERSITET

Bygningskompleks med fælles auditoriefaciliteter for universitetet.

THE POUL DUE JENSEN ACADEMY - GRUNDFOS

Undervisnings- og kollegiebyggeri i Bjerringbro for Grundfos-koncernen.

DET TEOLOGISKE FAKULTET

Omdannelse af tidligere hospital til brug for Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.

HOLTET VIDEREGÅENDE SKOLE

Udvidelse og ombygning af skole for videregående, erhvervsfaglige studier.

ÅRHUS TEKNISKE SKOLE NORD

Undervisningsinstitution for de tekniske fag.