Vejle Sygehus, generalplan

 Vejle Sygehus, generalplan. C.F. Møller

Bygherre

Region Syddanmark

Adresse

Vejle, Danmark

År

2012-2013

Vejle Sygehus skal som del af akut- og gennemførelsesplanen i Region Syddanmark omdannes til et specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling. I den forbindelse skal der udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset samt en tidsplan for omstillingen til specialsygehus.

Brugerinddragelse er et centralt værktøj, når vi udarbejder en generalplan.

For at få det optimale udbytte af brugernes viden er der etableret et projektkontor i forhallen på Vejle Sygehus med arbejdspladser til C.F. Møller Healthcares konsulenter, og hvor der løbende hænges tegninger op, information om projektets stade, udeståender, eventuelle dilemmaer, næste uges opgaver osv. Ved at placere projektkontoret på selve sygehuset øges informationsniveauet overfor brugerne og som rådgivere modtager vi løbende feedback på en effektiv måde. Det er til gavn for det endelige projekt og giver brugerne vished om, at deres mening bliver hørt.

Med konceptet ”Brug 15 minutter og bliv hørt” kan brugerne booke en tid (max 15 min.) med konsulenterne og komme med indspil. Ofte vil det være brugere, som ikke på normal vis bliver inddraget, der benytter sig af dette.

Faste tavlemøder medvirker til at skabe en tidseffektiv og værdiskabende mødekultur. Tavlerne bruges også til at skabe kontinuitet hos brugerne med opslag af relevante materialer som fx projektorganisering, kontakt- og brugergruppeoplysninger, tidsplaner, aktivitetsplaner, milepælsplaner, diagrammer, tegninger, dagsordner, referater osv.

Management

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.