Krebsestien - Pflegezentrum der Zukunft. C.F. Møller

Krebsestien - Pflegezentrum der Zukunft

Plejecentret Krebsebo i Gjesing skal ikke kun rumme 100 nye plejeboliger – det skal også være midtpunkt for en miniby, kaldet Seniorbyen, der forbinder plejecentret med resten af Gjesing og skaber liv omkring de ældre.
 Krebsestien - Pflegezentrum der Zukunft. C.F. Møller
Fakta

Auftraggeber

Esbjerg Kommune

Adresse

Esbjerg, Danmark

Fläche

11.524 m², 100 Wohnungen

Jahr

2017, Wettbewerb

Projektsteuerer

Fuldendt

Ingenieur

Oluf Jørgensen A/S Rådgivende ingeniørfirma

Architekt

C.F. Møller Architects

Landschaft

C.F. Møller Architects

Weitere Kooperationspartner

Lena Baungaard, lena.baungaard@herning.dk Henning Lindberg, hl@dengamleby.dk

Projektets store fokus er, at skabe et sted, der ikke føles som en institution, men som et hjem. Den hjemlige følelse kan skabes ved at fastholde dele af den dagligdag, beboerne har haft gennem livet. Seniorbyen giver de ældre mulighed for at tage ’ud i byen’, når de daglige gøremål skal klares – ligesom de har gjort hele livet.

Seniorbyen består af to boligklynger i form af plejecentret og en ældrevenlig boligbebyggelse. Herimellem er der skabt et pladsrum, hvor Seniorbyens hverdagsliv kan udfolde sig.

Plejecentret er sammensat af fire huse, hvor tre af husene indeholder plejeboliger og opholdsarealer. Det fjerde hus, Kulturhuset, indeholder offentlige funktioner med blandt andet café og sygeplejeklinik. I midten er der en indre gårdhave, der sætter sammen om et både åbent og tydeligt afgrænset miljø, som er trygt og sikkert for de demensramte beboere.

Ved at samle de offentlige funktioner i Kulturhuset, kan det benyttes af hele kvarteret, og det får herved karakter af et kvarterhus. Ved at adskille boligerne fra de praktiske funktioner, sikres samtidig den hjemlige følelse i plejeboligerne.

Naturens terapeutiske og helende effekt udnyttes både i plejecentrets indre gårdhave, hvor der er en prydhave, og i det bagvedliggende skovbryn, der er indrettet med naturintegrerede aktiviteter. Herved skabes samtidig en attraktiv destination for både Seniorbyens beboere og nærområdets børn og voksne.

Mehr lesen

Weitere Projekte | Pflegeeinrichtungen

Zu den Projekten

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.