Vundet Forsker- og Videnpark i Odense - C.F. Møller. Photo: Arkitektfirmaet C. F. Møller / SLA
13.5.2009

Vundet Forsker- og Videnpark i Odense

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, SLA A/S og Alectia A/S er udpeget som planlæggere af en 200.000 m² stor Forsker- og Videnpark samt Portalområde ved Odense Universitet.
Vundet Forsker- og Videnpark i Odense - C.F. Møller. Photo: Arkitektfirmaet C. F. Møller
Ejendomsselskabet Freja A/S har 12. maj 2009 valgt Arkitektfirmaet C. F. Møllers forslag som udgangspunkt for den nye Forskerby i Odense efter endt parallelopdrag om udviklingen af området. I konkurrence med fem andre konsortier - ledet af arkitektfirmaerne Aart, KHR, Cubo, Arkitema og Creo - pegede en enig dommerkomité på Arkitektfirmaet C. F. Møller, SLA og Alectias forslag som dét forslag, der bedst opfyldte visionerne om den nye Forskerby. Forslaget fremhæves for sit konsekvente bæredygtige greb, der bunder i, at alle programmets m² er samlet i én tæt bymæssig bebyggelse, der blander forsker- og videnparkens 100.000 m² med de tænkte blandede funktioner i Portalområdet samt 100.000 m² service, familie- og forskerboliger, kollegier, institutioner og hotel. Ud over de indlysende bæredygtige fordele (kompakte bygninger, kortere infrastrukturelle føringsveje, behageligt mikroklima samt minimalt forbrug af bebygget land), rummer idéen stort potentiale for en egentlig integration af forskernes arbejde med det omgivende samfund. Det er hér skolebørn, pensionister og erhvervsfolk konkret vil kunne møde og lade sig inspirere af den forskning, der skal drive Danmark ind i fremtidens vidensamfund. Forslaget er således bygget op som en tæt by med større og mindre offentlige byrum, hvor alle udadvendte funktioner er placerede i de omgivende stueetager. Partner Lone Wiggers udtaler: "Til at kvalificere vores konkurrenceforslag for Freja A/S har vi i processen haft stor glæde af professor i kulturgeografi ved Københavns Universitet Christian Wickmann Matthiessen, tidligere direktør i forskerparken i Hørsholm (Scion-DTU) Preben Pamsgaard samt NCC Property Development, Kolding, der alle har bidraget med gode råd og erfaringer i processen. Det har været en særlig fornøjelse at lave en plan, der giver et konkret bud på, hvordan forskningen kan brede sig som ringe i vandet, væk fra tidligere tiders elfenbenstårn og frem til en fuld integration i samfundet. Derfor er planen fuld af mødesteder, hvor udvekslingen kan foregå. Her kommer den tætte by til sin ret, for den kompakte løsning er ikke bare den mest bæredygtige, den bringer også brugerne tættere på hinanden. Samtidigt kan vi reducere byens fodaftryk og dermed bevare mere grøn natur, som giver Forskerbyen attraktive omgivelser - et enkelt og konkret eksempel på bæredygtig byudvikling i praksis." I første omgang er målet, at 75.000 m² af den samlede plan skal stå færdige i 2020. Lokalplan skal foreligge til sommer 2010. For yderligere information kontakt Arkitekt Lone Wiggers, partner i Arkitektfirmaet C. F. Møller, tlf. 3288 7844