Om oss

Digital Methods - C.F. Møller

Digital Methods

 

C.F. Møller Architects är föregångare inom användningen av BIM (Building Information Modeling). Vår ledande BIM-metodik säkerställer att våra designprojekt är fullt digitala. Detta tillvägagångssätt gynnar våra kunder genom att ge dem insikt i projekten.

 

Vi har varit aktiva genom ideella branschgrupper för att utveckla en open-source typkodsstandard. Dessa standarder är nu allmänt accepterade och används både i Danmark och Sverige. Idag använder alla projekt inom C.F. Møller denna typ av kodning, vilket gör det möjligt för oss att enkelt anpassa oss till marknadsspecifika krav genom att koppla den till vilket klassificeringssystem som helst.

 

Genom att använda BIM har C.F. Møller Architects framgångsrikt levererat en lång rad högt krävande designprojekt inom sektorer som hälso- och sjukvård, vetenskapsarkitektur, flaggskeppsbyggnader, internationella huvudkontor och komplexa infrastrukturprojekt, med fokus på att skapa värde för kunder, samarbetspartners, användare/intressenter och fastighetsförvaltning genom fullt integrerade designprocesser.

Digital Methods - C.F. Møller

Simulering av byggnadens egenskaper

 

Varje aspekt av designprocessen är intelligent integrerad med meningsfull och relevant information. Information såsom material, vindflöde, översvämningar, kostnadsinformation, brandsäkerhet, ljudabsorption, livscykelinformation, leveranstider, driftskostnader och miljöpåverkan och vilka andra egenskaper som helst som är relevanta för projektet. Vårt robusta tillvägagångssätt gör att vi kan skala upp och ned projektets data för att uppnå de mest fördelaktiga projekten för våra kunder.

 

Genom att använda BIM kan designteamet till exempel simulera hur vinden kommer att röra sig runt och genom en byggnad, och hur ventilation och vindhastighet kommer att förändras om byggnadens struktur eller material ändras. Dessutom kan våra modeller ge realtidsfotorealistiska visualiseringar samt VR (virtual reality) som används för kommunikation med klienten, användarmedverkan och kontroll av modellkvalitet.

Digital Methods - C.F. Møller

Mer effektivt

 

I vår projektmetod för BIM delar vi upp vår geometri i 3D-modeller och våra data i sammankopplade databaser. Dessa databaser kan läsa data dynamiskt och skapa ett bilateralt informationsflöde som berikar både databasen och 3D-modellen. Detta erbjuder en oöverträffad möjlighet att bearbeta och jämföra projektdata mellan olika typer av programvara. Detta säkerställer att informationen kan kontrolleras och delas både visuellt och numeriskt. De sammankopplade databaserna öppnar för en smidig integration av hela designteamets insats från första byggprogrammet och ger klienter möjlighet att tidigt integrera anpassad FM-data, utrustningslistor för att hantera inredning och utrustning osv. samt dra nytta av modellernas visuella "vad-du-ser-är-vad-du-får"-kvalitet.


Användningen av BIM under alla projektets faser innebär också att vår planering integreras med entreprenörernas VDC-workflow (Virtual Design & Construction), samt samtida metoder för konstruktion, såsom prefabricering och digital tillverkning. Potentialen sträcker sig från att hantera och optimera kvalitet, tid och kostnader i byggprocessen till att möjliggöra tidiga bedömningar av byggsekvenser för klienter, entreprenörer och byggmyndigheter. Vår gemensamma datamiljö (CDE) är Autodesk Construction Cloud. All projektdata är placerad på vår CDE och är lättillgänglig för alla projektdeltagare. Genom att centralisera all projektdata skapas en "singel source of truth" för projektet, vilket ökar projektets kvalitet och minimerar risker.

Träffa Filip Westin

 

Filip Westin, Digital Methods Manager i Sverige.

Digital Methods - C.F. Møller

Integrerad Digital Methods organisation

 

C.F. Møller Architects har en välutvecklad organisation för Digital Methods som omfattar strategisk ledning såväl som daglig BIM-samordning i projekten. Denna organisation är avsedd att effektivt hantera de utmaningar som hela projektteamet möter i den informationsintensiva miljön för projektutformning.


Alla våra projektörer är tränade i våra standardprogramvaror. Varje kontor har en lokal Digital Methods Lead. Vi håller interna utbildningar och workshops kontinuerligt för att öka våra anställdas kompetenser.

Digital Methods - C.F. Møller

Vi arbetar med följande programvaror:

 

  • Design: Rhino
  • Projektering: Revit
  • Kollisionskontroll: Navisworks och Solibri
  • Byggkomponentdatabas: dRofus
  • Mängdbestämning: Revit, dRofus
  • Planering: dRofus
  • Visualisering: Twinmotion, Enscape och 3ds Max
  • Computational Design: Grasshopper och Dynamo