Copenhagen International School C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Adam Mørk

Sustainability

Vi strävar att vara ett av de främsta arkitektkontoren inom miljö- och hållbarhetsfrågor vilket ska genomsyra våra uppdrag, vår kompetens och vårt arbete på kontoret. Vi stöttar FN:s globala mål för en hållbar utveckling och #architectsdeclare’s uppmaning att driva på en omställning inom byggindustrin för att minska dess miljö- och klimatpåverkan.
Genom att inkludera miljö- och hållbarhetsfrågor som en självklar del i arbetsprocessen, integrerar vi hållbara lösningar i våra projekt, inspirerar kunden att göra medvetna val och minskar vår miljöpåverkan.
Vi tar ansvar för att ständigt förbättra vårt arbete och bidra till att förbättra livet för människor och planet.

 

HÅLLBARHETSSCREENING

Hållbarhetsscreening är det verktyg vi använder för att kartlägga våra projekt ur ett hållbarhetsperspektiv. Verktyget innebär en checklista som lyfter aspekter som kan vara aktuella för ett projekt inom såväl ekologiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsfrågor. Under screeningen bedömer vi också vilka möjligheter vi har att använda något av de verktyg och tjänster inom hållbarhet vi kan erbjuda för att ytterliga förbättra projektet. Vi använder specialutvecklade parametriska verktyg för att analysera LCA, dagsljus, mikroklimat, biologisk mångfald med mera redan från tidigt skede i designprocessen.

 

Communication on Progress 2024

WoodHub C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

LCA OCH KLIMAT

Nya klimatkrav i de nordiska länderna ställer bygg- och fastighetssektorn inför en rad nya utmaningar.

C.F. Møller har utvecklat ett urval innovativa tjänster och verktyg som kan stödja våra kunder i den gröna omställningen. Vi kan beräkna klimatavtryck på våra förslag, vilket möjliggör strategisk vägledning under projektets hela utveckling. Eftersom all projektering sker i digitala modeller kan vi förse beställaren med nödvändiga data för den av Boverket lagstadgade klimatdeklarationen samt genom vår kompetens inom hållbart byggande bidra med metoder att sänka byggnadens klimatavtryck.

Sustainability - C.F. Møller

 

CERTIFIERINGAR

Hållbarhetsinitiativ skapar mervärde för kunder och samhälle, där certifieringssystem bidrar att dra utvecklingen framåt. C.F. Møller har lång erfarenhet av att arbeta med olika certifieringssystem såsom Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Vår kompetens sträcker sig från projektets inledande fas till överlämnandet av byggnaden och betonar en bra, proaktiv och smidig arbetsprocess där tidig involvering av kunden och nära samarbete med andra tekniska discipliner och miljösamordnare är en framgångsfaktor.

Kajstaden Tall Timber Building C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller

 

TRÄBYGGNADER

C.F. Møller har arbetat med träbyggnation under många år som ett verktyg för att minimera byggnaders klimatpåverkan. Vi har ritat med bostads-, kontors- och skolbyggnader i trä för både privata och offentliga kunder, och med projekt i alla skalor från 1 000 m2 till över 50 000 m2. Vi har utvecklat designstrategier kring grid- och stomsystem för att skapa resurseffektiva lösningar, och tagit fram strategier kring fukt, brand, akustik och byggprocess för att minimera riskerna.

 

Träbyggnader

Business Inquiries - Sustainability

Denmark and internationally
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
Sweden
Nina Laestadius
Arkitekt, Miljöansvarig

Team

Visa mer