Värtaterminalen, Stockholm

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

Kajstaden Tall Timber Building

Bostadshuset Tall Timber Building har blivit ett landmärke, och vid uppförandet är det Sveriges högsta massiva trähus för den nya stadsdelen Kajstaden vid Mälaren i Västerås.

Biomedicum, Karolinska Institutet

Ny, toppmodern laboratoriebyggnad som ska vara ett samlande kraftcenter för forskningen vid ett av världens ledande medicinska universitet, Karolinska Institutet i Stockholm.

Zenhusen Norra Djurgårdsstaden

Zenhusen står på kanten mellan stad och natur i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Lunds centralstation

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

Stockholm Globe Arena

Inomhus multiarena för upp till 16 200 åskådare.

Örnsro Trästad i Örebro

Örnsro Trästad är ett visionärt bostadsområde centralt beläget i Örebro som fokuserar på att integrera naturen i det urbana landskapet.

Alviks Torn

Bostadsbebyggelse omfattande ett 18-vånings höghus och en veckad bostadslänga på ca åtta våningar.

HSB 2023 - Västerbroplan

Vinnarprojekt för 34-våningshus i centrala Stockholm.

Friends Arena

Sveriges nya nationalarena för fotboll.

Akut- och infektionsklinik, SUS, Malmö

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

Danderyds sjukhus

En stor utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm ska säkerställa lokaler som effektiviserar vården och förbättrar arbetsmiljön.

Futura, Södra Brunnshög

Bostadskvarteret Futura i den nya stadsdelen Södra Brunnshög har sin utgångspunkt i långsiktig hållbarhet och kvalitet genom medveten användning av beständiga naturmaterial som bidrar till att skapa Lunds grönaste stadsdel.
Visa fler projekter