Democratic Design - C.F. Møller

Democratic Design

Democratic Design fokuserar på förhållandet mellan människor och den byggda miljön och bidrar till utvecklingen av projekt som bygger på social hållbarhet och ett demokratiskt förhållningssätt till medskapande, ansvar och inkludering. Avdelningen har en tvärvetenskaplig inriktning och kombinerar kompetens inom arkitektur, stadsplanering och antropologi.

 

Det finns en växande medvetenhet om kvaliteten och hållbarheten i de relationer vi skapar mellan människor och deras miljö. Organiserade mål som FN:s mål för hållbar utveckling och hållbarhetscertifieringar kräver att vi tar hänsyn till och arbetar aktivt med detta, men även i den allmänna offentliga debatten om utformningen av våra städer och byggnader finns ett ökat fokus på samhällen, hållbarhet, integration och medskapande.

Democratic Design - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

Med Democratic Design erbjuder C.F. Møller Architects en expertis som kompletterar, stöder och samarbetar med övrig expertis på våra olika kontor runt om i Europa. Tjänsterna sträcker sig från principer och koncept för att implementera social hållbarhet, analysera befintliga beteenden och relationer, samt samla in data och bedöma effekter till att underlätta medborgarnas deltagande och medskapandeprocesser.

 

Gemensamt för samtliga tjänster är en grundläggande ambition att ge våra städer och byggnader mening och värde. I kombination med vår starka professionella och arkitektoniska tradition stöder detta multidisciplinära perspektiv vår övergripande vision: "Improve Life for People and Planet" (Förbättra livet för människor och planet).

Business Inquiries - Democratic Design

Cecilie Marie Busk
Head of Democratic Design, DGNB Consultant for urban districts, Architect maa

Team

Visa mer