Architecture & Interior Design - C.F. Møller

Architecture & Interior Design

C.F. Møller har i mycket stor utsträckning skapat byggnader i nära samarbete med andra - externt och internt. Det handlar inte om enskilda prestationer, utan om processer där alla arbetar mot ett gemensamt arkitektoniskt mål. Dialogen är därför av avgörande betydelse för oss, men även principen om en gemensam utgångspunkt - ett slags yrkesmässigt fundament som vår arkitektur vilar på.

 

Detta gemensamma arkitektoniska fundament har sin naturliga utgångspunkt i arkitektbyråns långa verksamhetshistoria och den hantverksmässiga och nordiska traditionen. Människan, platsen och funktionen är den bärande, processmässiga principen.

Architecture & Interior Design - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

Vårt arkitektoniska fundament ska dock endast ses som en gemensam grund - inte som en tvångströja som avhåller oss från att pröva eller forska i nya idéer. En gemensam grund är en förutsättning för att vi ska tala samma språk. Vår gemensamma arkitektoniska grundhållning är ständigt föremål för diskussion, och den fördjupas via projekt i vår egen produktion och genom möten i arkitektbyråns regi.

I vår filosofi ingår att med konstnärlig nerv sträva efter en levande och föränderlig arkitektur som inte endast hyllar det enkla, klara och opretentiösa, utan även mångfalden. Vi inspireras av internationella strömningar och av samhällets skiftande ideal, som vi tolkar och översätter till vår egen arkitektur.

Miljö- och resursmedvetenhet, sund byggekonomi, högre produktivitet och god kvalitet är av avgörande betydelse för vårt arbete. Idag såväl som inför framtiden. Det handlar om ett helhetsperspektiv som vi lägger på våra uppdrag i alla avseenden.

Business Inquiries - Architecture & Interior Design

Denmark
Marlene M. Damgaard-Sørensen
Markedschef, Arkitekt maa
Denmark
Jan S. Bundgaard
Head of Digital Methods
Germany
Thomas Margaretha
Managing Director, Architect
Norway
Therese Mælen-Ødegaard
Daglig Leder, Arkitekt MNAL
Sweden
Mårten Leringe
Partner, Chairman of the board, Arkitekt sar/msa
Other countries
Marlene M. Damgaard-Sørensen
Markedschef, Arkitekt maa

Projekt

Gå till Projekt

Team

Visa mer