Montana Showroom - Workplace Design - C.F. Møller

Workplace Design

Vi arbetar med våra kunder för att utveckla kvaliteten på deras fysiska miljöer samtidigt som vi skapar den flexibilitet som krävs för att stödja framtida fysiska behov.

 

Vi brinner för att skapa inspirerande, framtidsinriktade och hållbara helhetslösningar och vi skapar projekt inifrån och ut. Detta gör vi genom att få insikt i våra kunders uppdrag, vision, strategi, drömmar och behov. Vår metod är analytisk och systematisk och bygger på både hårda och mjuka data.


Vi arbetar för att skapa relevanta rum som fungerar både praktiskt och mentalt. För oss innebär detta rum som skapar utrymme för mångfald och olikheter. Rum som utgår från den mänskliga skalan och skapar en meningsfull ram för både samhället och individen. Rum som erbjuder varierade rörelsemönster, förmedlar nyanserade sinnesupplevelser och skapar de bästa ramarna för välbefinnande, samarbete och stöd för behov. Vi tror inte på lösningar som passar alla i en storlek.


Genom att avslöja kultur, värderingar och önskad identitet skapar vi rum för alla dagar med en stämning och atmosfär som förmedlar kundens önskade identitet och berättelse genom användning av möbler, färger, ytor och rumsliga sekvenser.

Workplace Design - C.F. Møller

 

Vi känner igen den outnyttjade potentialen i befintlig arkitektur, funktioner och inredning. Vår erfarenhet är att utvecklingen av specialiserad inredning för utvalda platser eller funktioner kan göra stor skillnad i förhållande till projektets egenhet och unika karaktär.


Projekten innehåller ofta ett inslag av utveckling och förändring i kundens organisation. Vi bidrar till förändringsprocessen genom ett nära och förtroendefullt samarbete. Vi uppnår detta genom transparenta processer och metoder och genom att göra det komplexa begripligt och kommunicerbart.

I våra ögon är kunden expert på sin verklighet. Vi ser det som vår uppgift att inspirera och utmana. Vi arbetar med insikt i den senaste forskningen, en bred erfarenhetsbas inom olika segment och ett nätverk av kunder som gärna delar med sig av kunskap och insikter från egen process. Vi gör kundens drömmar och behov till verklighet, alltid inom projektets ekonomiska och tidsmässiga ramar.


I denna process skapar vi arkitektoniska resultat som på en gång är skarpa och poetiska, igenkännbara och utmanande, rymliga och specialiserade. Vi ser till att det specifika projektet befrias från personlig smak och flyktiga trender när beslut fattas och lösningar genomförs.

Business Inquiries - Workplace Design

Anne Sarto
Partner, Head of Workplace Design & Bygherrerådgivning, Arkitekt maa, Coach ICF

Projekt

Gå till Projekt

Team

Visa mer