C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

 

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

 

Unika designlösningar

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

 

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

 

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

 

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Oslo, London, Århus, Köpenhamn och Aalborg

 

Koncernstruktur (PDF)
C.F. Møller i siffror

Koncernledning

C.F. Møller A/S ägs utav en partnergrupp bestående av Klavs Hyttel, Mads Mandrup Hansen, Klaus Toustrup, Julian Weyer, Lone Wiggers, Michael Kruse, Christian Dahle och Mårten Leringe. Ola Jonsson, Rolf Nielsen, Thue Borgen Hasløv, Franz C.A. Ødum, Lasse Vilstrup Palm og Rune Bjerno Nielsen är associerade partners.

Koncernledningen hos C.F. Møller består av styrelseordförande Klavs Hyttel, koncerndirektör Klaus Toustrup, vice-koncerndirektör Lone Bendorff Farrell och koncern-ekonomidirektör Birgit Møller.

C.F. Møller A/S är moderbolag för företagets samtliga bolag, såväl i som utanför Danmark.

Från vänster: Klaus Toustrup, Julian Weyer, Lone Wiggers, Mads Mandrup Hansen, Klavs Hyttel, Michael Kruse, Mårten Leringe och Christian Dahle


CORE VALUES

VISION
Our vision is to Improve life for people and planet.
 
MISSION
Our mission is to holistically create solid, quality
solutions based on Nordic values adapted to future
global challenges.
 
ASPIRATION
We aspire to be global influencers by caring for the local
context based on innovation, quality and sustainability.
 
PROMISES
We promise longevity and clever solutions in everything
we create by delivering design that can pass the test of
time and serve both clients and users with great value
from start to finish.
 
SPIRIT
Our company team spirit is based on simplicity, clarity,
honesty, openness and passion.
 
VALUES
Our values are strongly focused on professionalism,
credibility, quality, innovation, agility and loyalty.