Client Consultancy - C.F. Møller. Photo: Erik Lefvander

Client Consultancy

C.F. Møller är byggherrens närmaste strategiska samarbetspartner i byggprocesser. C.F. Møller Management erbjuder rådgivning om användarinvolvering, förändringsledning, space planning, logistik, byggherrerådgivning och organisationsutveckling.

 

Hur får byggherren maximalt utbyte av att skapa en ny byggnad till sin organisation?
Hur sammanlänkar man de anställdas motivation med ledningens visioner i en byggprocess?
Hur styr byggherren avtal och processer på bästa möjliga sätt inför byggnationen?
Hur samlar man in användarnas kunskap, så att den kan bli till nytta för projektet?

C.F. Møller har mer än 80 års erfarenhet att bygga på vid rådgivning till privata och offentliga byggherrar när det gäller frågor av ovanstående slag.

Våra multidisciplinära team av konsulter och arkitekter arbetar strategiskt med våra byggprojekt.

Vi kopplar samman våra managementtjänster med den arkitektoniska designprocessen. Detta tillvägagångssätt används i många olika sammanhang - till exempel när vi hjälper en byggherre med att förbereda ett projekt för anbudsförfarande. När logistiken på en flygplats ska planeras. När erfarenheter från 200 sjukhusanställda ska omsättas i praktisk utformning av ett sjukhus. Eller när ett företag bygger nytt huvudkontor, flyttar medarbetare ur deras invanda ramar och önskar använda förändringsprocessen för att utveckla organisationen.

Vi förstår att omsätta byggherrens önskemål i praktiken, och det ger helt enkelt ett bättre resultat.

 

mtre

Business Inquiries - Client Consultancy

Anne Fabricius Sarto
Partner og arkitekt MAA

Projekt

Gå till Projekt

Team

Visa mer