Landscape & Urbanism - C.F. Møller

Landscape & Urbanism

C.F. Møller arbetar utifrån en stark yrkesmässig vision om att skapa funktionella och vackra ytor och landskapsrum för nutid och framtid. Som en del av en av Skandinaviens största arkitektföretag har vi tillgång till alla tekniska och organisatoriska kompetenser - liksom till den expertis som krävs för att lösa uppdragen, oavsett komplexitet och storlek.

 

C.F. Møller har en självständig, högt specialiserad landskapsavdelning med akademiskt utbildade planerare och landskapsarkitekter.

Landscape & Urbanism - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

C.F. Møller löser uppdrag i alla skalor; allt från landskapsrådgivning, design av stora infrastrukturella uppdrag som statliga och kommunala väganläggningar och framtagning av strategier för stadsutveckling och samhällsomvandling, till konkret utformning och design av stadsrum, t.ex. hamnpromenader, trafikytor, parkeringsanläggningar, gator, torg och öppna platser. I samband med nybyggnation såväl som renovering.

Alla uppdrag är olika. Det handlar om storlek, identitet och läge. Om landskap, bebyggelse och trafikstruktur. Med utgångspunkt från en analys av platsens samhälls- och landskapsarkitektoniska karaktär, strävar vi efter att utveckla den speciella landskapsarkitektoniska idé som ger variation och upplevelse, men som också är vacker och hållbar.

Projekten är besläktade med ritkontorets kreativa formspråk - det klara, enkla och opretentiösa. Vi lägger vikt vid fantasifulla och poetiska lösningar som samtidigt är funktionella och driftsäkra; lösningar som skapats i samarbete med byggherrar och användare.

Meet Head of Landscape Sweden

 

Jelmar Brouwer, Landscape Architect lar/msa

Business Inquiries - Landscape & Urbanism

Landscape & Urbanism
Jens Rex Christensen
Head of Landscape & Urbanism, Arkitekt
Sweden
Jelmar Brouwer
Head of Landscape Sverige, Landskapsarkitekt lar/msa

Projekt

Gå till Projekt

Team

Visa mer