Healthcare

C.F. Møller arbetar med sjukhusprojekt i hela världen. Vårt team av planerare, konsulter och arkitekter besitter expertis inom alla de processer som ingår i arbetet med stora, komplexa sjukhus, från generalplaner, användarinvolvering och projektering till utförande och färdig byggnad.

 

Hur skapar man överskådlighet i ett sjukhuskomplex som motsvarar en hel stad i storlek?
Hur stort ska ett sjukhus vara om 20 år?
Hur involverar man 500 sjukhusanställda i skapandet av en optimal arbetsplats?
Hur skapar man de mest effektiva arbetsgångarna, så att sjukhuset kan leverera optimal behandling och utnyttja resurserna så effektivt som möjligt?

Det är komplicerade uppgifter som dessa som C.F. Møllers team av sjukvårdsplanerare och arkitekter hjälper byggherren att hitta lösningar på.

C.F. Møller Healthcare löser uppdrag inom områden som drifts- och kapacitetsplanering, sjukvårdsplanering, funktionsplanering, organisationsplanering och logistik, häribland innovation och modeller för planering och dimensionering av sjukhusprojekt.

C.F. Møller Healthcares konsulter är utbildade på områdena planering, ekonomi, logistik, projektledning och organisation. Samtliga har lång erfarenhet från sjuk- och hälsovårdssektorn.

Med utgångspunkt från allt detta, inklusive arkitekternas kunskap om helande arkitektur och evidensbaserad design, skapar C.F. Møller Healthcare de ramar för sjukvårdsbyggnationer som på bästa sätt tillgodoser patientens behov, stöder anhörigas möjlighet till involvering och ger optimala arbetsförhållanden för personalen.

Vi skapar således holistiska lösningar som är robusta både nu och i framtiden - vi kallar det "framtidssäkrad, holistisk sjukhusplanering".

Business Inquiries

Danmark

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Sverige

Mårten Leringe

Partner, VD, Arkitekt sar/msa

T: +46 (0)8 5557 6038
M: +46 (0)7 0563 7519
mlecfmoller.com

Norge

Christian Dahle

Partner, Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL

T: +47 9115 0186
cdacfmoller.com

England

Rolf Nielsen

Associate Partner, Architect MAA ARB RIBA

T: +44 (0)79 9001 3251
M: +44 (0)74 1474 5003
rncfmoller.com

Tyskland

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Tyskland

Heiko Weissbach

Leiter Büro Berlin, Dipl. Architekt

T: +49 17 2160 0011
hwecfmoller.com

Övriga länder

Søren Lykke Bülow

Prækvalifikationsansvarlig

T: +45 3016 8417
slbcfmoller.com

Projekt

AARHUS UNIVERSITETSSJUKHUSET - AUH

Det stora sjukhuskomplexet är strukturerat som ett samhälle med kvarter, gator, öppna platser och torg som ska utgöra underlaget för en mångfaldig och levande, grön stadsdel.

NYE HARALDSPLADS SJUKHUS – PATIENTBYGGNAD

Ny huvudbyggnad med sängplatser, akutmottagning och miljörum. De traditionella långa sjukhuskorridorerna har ersatts av en gårdsmodell med öppna allmänutrymmen som ger effektiv logistik och utsikt från alla patientrum.

AKERSHUS UNIVERSITETSSJUKHUS HF (NYE AHUS)

Universitetssjukhuset utanför Oslo är det största i en serie av nya sjukhusbyggnader i Norge.

AKUT- OCH INFEKTIONSKLINIK, SUS, MALMÖ

Den runda akut- och infektionskliniken skyddar mot smittspridning.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

AKUTBYGGNAD - NYT HOSPITAL BISPEBJERG

Nya Akutbyggnad som en modern utveckling av Bispebjerg Hospitals historiska paviljonger och trädgårdar från 1913

TOLWORTH HOSPITAL

En ny psykiatrisk klinik för South West London and St George’s NHS Mental Health Foundation i Tolworth, London.

UTBYGGNAD AV RWTH AACHEN UNIVERSITETSSJUKHUS

Utbyggnad av det ikoniska sjukhuskomplexet RWTH i Aachen, Tyskland, som ska rymma en toppmodern operationsenhet med intensivavdelning och en ny offentlig ankomsthall.

NYTT SJUKHUS PÅ NORDSJÄLLAND

Tävling för nytt akutsjukhus där arkitektur och natur smälter samman och utgör en trygg plats för patienterna, en extremt välfungerande och trivsam arbetsplats samt en rekreationsoas för alla medborgare i området.

VEJLE SYGEHUS, EN DEL AV SYGEHUS LILLEBÆLT

Generalplanen beskriver den långsiktiga planen för sjukhusets etappvisa utbyggnad.

ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY

Komplett sjukhusbebyggelse i Skejby norr om Aarhus.

SYGEHUSET I VESTFOLD, 6. BYGGETRIN

Sjukhusets sjätte byggetapp ingår som en del av den samlade masterplanen för sjukhuset.

UNIVERSITETSSJUKHUS I KØGE

Det nya universitetssjukhuset i Køge får tre gånger så stor areal som det befintliga Køge Sygehus, samtidigt som sjukhusets enkla och överskådliga utformning bevaras.

TRYGFONDENS FAMILIEHUS

Patienthotell för familjer med allvarligt sjuka barn som är inlagda på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

VÅRDCENTRAL OCH KVARTERSHUS I ÖSTRA AALBORG

Ett inbjudande center i ett i övrigt ganska likformigt bostadskvarter som förutom kliniklokaler rymmar samhällsservice, hälsocafé, informationscenter och gym.

SJUKHUSET I VESTFOLD, MASTERPLAN

Masterplan för utbyggnad och renovering av sjukhuset i Tönsberg, Norge.

AARHUS KOMMUNSJUKHUS

Kompakt, homogent byggnadskomplex med respekt för den ursprungliga planen.

SJUKHUS VENDSYSSEL – UTBYGGNAD OCH RENOVERING

Nytt behandlingshus, nytt kvinno-barn-hus samt framtagandet av en översiktsplan för utbyggnad och renovering av Vendsyssel Sjukhus i Hjørring.
Visa fler projekter