Om oss

C.F. Møller Architects - C.F. Møller

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.
Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

 

Unika designlösningar

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 300 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Aarhus, Köpenhamn, Aalborg och Berlin.

 

C.F. Møller i siffror
Koncernstruktur

C.F. Møller Architects - C.F. Møller

Koncernledning

 

C.F. Møller A/S ägs utav en partnergrupp bestående av arkitekter Klavs Hyttel, Mads Mandrup Hansen, Klaus Toustrup, Julian Weyer, Lone Wiggers, Michael Kruse, Christian Dahle, Mårten Leringe och advokat Lone Bendorff. Arkitekter Ola Jonsson, Rolf Nielsen, Thue Borgen Hasløv, Franz C.A. Ødum, Lasse Vilstrup Palm, Jonas Toft Lehman, Rune Bjerno Nielsen og Vendela Martinac är associerade partners.

Koncernledningen hos C.F. Møller består av koncerndirektör Lone Bendorff, styrelseordförande Klavs Hyttel, koncern-ekonomidirektör Birgit Møller, och partner Klaus Toustrup.

C.F. Møller A/S är moderbolag för företagets samtliga bolag, såväl i som utanför Danmark.

 

Från vänster till höger: Klaus Toustrup, Lone Wiggers, Mads Mandrup Hansen, Christian Dahle, Michael Kruse, Lone Bendorff, Mårten Leringe, Klavs Hyttel och Julian Weyer.

C.F. Møller Architects - C.F. Møller

CORE VALUES

 

VISION
Our vision is to Improve life for people and planet.
 
MISSION
Our mission is to holistically create solid, quality
solutions based on Nordic values adapted to future
global challenges.
 
ASPIRATION
We aspire to be global influencers by caring for the local
context based on innovation, quality and sustainability.
 
PROMISES
We promise longevity and clever solutions in everything
we create by delivering design that can pass the test of
time and serve both clients and users with great value
from start to finish.
 
SPIRIT
Our company team spirit is based on simplicity, clarity,
honesty, openness and passion.
 
VALUES
Our values are strongly focused on professionalism,
credibility, quality, innovation, agility and loyalty.