Om oss

Smidigt, grönt och digitalt med BIM - C.F. Møller

Smidigt, grönt och digitalt med BIM

 

C.F. Møller Architects ligger i framkant när det gäller att använda BIM (Building Information Modelling). Därigenom är våra designprojekt smidiga, gröna och digitala, och våra kunder ges möjlighet till fullständig insyn i byggnadsdesign, driftskostnader, miljöpåverkan, tidsplan och mycket annat.

BIM används för att skapa digitala modeller av byggnaders fysiska och funktionella egenskaper. Det är också en arbetsmetod och ett sätt att hantera information under byggprocessen och under en byggnads livscykel. BIM är inte begränsat till specifika verktyg eller program.

C.F. Møller Architects har bidragit till nya trender i hur industrin använder BIM som verktyg. Redan 2004 använde vi BIM när vi skapade nya Akershus Universitetssjukhus i Oslo. Vi har varit aktiva i utvecklingen av den nordiska byggsektorn genom joint ventures som ”Den Digitala Byggnaden” och de beprövade kodningsstandarder med öppen källkod som nu används i Danmark och Sverige. Idag är alla våra projekt BIM-projekt och alla våra projektledare arbetar enligt denna metod.

Smidigt, grönt och digitalt med BIM - C.F. Møller

Integrerat samarbete mellan parterna i byggnadsprojekt

 

BIM kan användas av alla som äger eller arbetar med att utforma, bygga eller förvalta en anläggning eller byggnad – både arkitekter, entreprenörer, kunder, chefer och tjänsteleverantörer – i ett metodiskt samspel mellan olika branscher.
BIM är inte samma sak som 3D CAD-modellering (Computer Aided Design). Det grundläggande syftet med CAD är att illustrera och hjälpa människor att föreställa sig utseendet på en framtida byggnad. Det kan man göra med BIM också, men BIM omfattar även detaljerad information om hur en byggnad ska fungera.

Med hjälp av BIM har C.F. Møller Architects framgångsrikt färdigställt en lång rad mycket krävande designprojekt för exempelvis vårdinrättningar, vetenskapsarkitektur, viktiga kulturbyggnader, internationella företagshögkvarter och komplexa infrastrukturprojekt, med fokus på att skapa värde för kunder, medarbetare, användare/intressenter och strategiska ledare genom fullt integrerade designprocesser.

Smidigt, grönt och digitalt med BIM - C.F. Møller

Simulering av byggnaders egenskaper

 

Vi använder också BIM för att få information om komponenters detaljer och specifikationer, material, strukturella belastningar, luftflöden, vattenflöden, rumsliga förhållanden, kostnader och objekts struktur, brandskydd, ljudnivå och andra egenskaper, enhetspriser, livslängd, leveranstider, driftskostnader och miljöpåverkan osv. På så sätt skaffar vi oss tidigt en ständigt uppdaterad översikt över kvantiteter och kostnader, hållbarhet och tidsplaner.

Med hjälp av BIM kan designteamet till exempel simulera hur vinden kommer att blåsa runt och genom en byggnad, och hur ventilation och vindhastighet förändras om byggnadens struktur eller ytmaterial ändras. Dessutom kan våra BIM-modeller erbjuda fotorealistiska visualiseringar i realtid samt VR-information (virtual reality) som används för kundkommunikation, användarinvolvering och grundliga kvalitetskontroller.

Meet our Digital Methods Manager

 

Filip Westin, Digital Methods Manager

Smidigt, grönt och digitalt med BIM - C.F. Møller

Mer effektivitet

 

Under hela byggnadens livscykel – från idé till finansiering, byggande, löpande drift och rivning, är digitala byggmodeller navet i all byggverksamhet och i samarbetet mellan de olika parterna. BIM bidrar till ett närmare samarbete mellan parterna och når alla aktörer som deltar i ett projekt.

Under vår BIM-projektering finns 3D-modellerna inte i filer utan i databaser. Dessa kan läsa data från varandra och därmed berika samtliga kopplade databaser. Detta ger en tidigare outnyttjad möjlighet att bearbeta och jämföra data mellan olika typer av programvara och gör att information kan granskas och delas både visuellt och numeriskt. Vi kan faktiskt dela upp data och geometri. De länkade databaserna gör det lättare att integrera hela designteamets input från det första byggprogrammet och framåt, och ger kunder möjlighet att tidigt införliva skräddarsydda FM-data (vad är det?) och utrustningslistor för att hantera inredning, detaljer etc. Modellerna ger visuella intryck där ”det du ser är det du får”.

Användningen av BIM genom alla stadier i ett projekt innebär också att vår planering integreras med de VDC-processer (Virtual Design & Construction) som entreprenörer använder, och med moderna konstruktionsmetoder som förtillverkning och digital tillverkning. Möjligheterna handlar om allt från att hantera och optimera kvalitet, tid och kostnad i byggprocessen till att möjliggöra tidiga konsekvensbedömningar av konstruktionssekvenser för kunder, entreprenörer och städer.

Genom att arbeta med BIM för att säkerställa att våra designprojekt är ”smidiga, gröna och digitala” kan allt från idé till finansiering, byggande och löpande drift ske på ett säkrare, effektivare och mer strömlinjeformat sätt. Det är en påtaglig fördel för alla som deltar i skapande, ägande och användning.

Smidigt, grönt och digitalt med BIM - C.F. Møller

C.F. Møller Architects

 

Vi arbetar med följande programvara:

 

  • Fördesign: Rhino
  • Projektdesign: Revit
  • Kollisionskontroll: Navisworks (och Solibri)
  • Databas för byggnadskomponenter: dRofus
  • Mängdavtagning: Revit, dRofus
  • Planering: dRofus
  • Grafik: Enscape och olika VR
  • Beräknad design: Grashopper och Dynamo
  • Olika BIM 360-programvarupaket