Job

Praktik - C.F. Møller

Praktik

Vill du arbeta på ett företag med platt organisation och möjligheter att vara lika delaktig i ett projekt som alla andra inblandade?

På C.F. Møller är vi alltid på jakt efter unga talanger till våra praktikprogram, som inleds i februari och september varje år. Under din praktik kan du bli en del av våra team i Århus, Köpenhamn eller Ålborg, eller söka dig till något av våra kontor utanför Danmark – i Stockholm, Oslo, London eller Berlin. Under din praktiktid får du möjlighet att uppleva hur det är att vara en del av ett internationellt arkitektkontor. Dessutom erbjuder vi dig en dynamisk arbetsplats som uppmuntrar till innovation, och där du integreras i våra projekt från dag ett på kontoret.

Från praktikant till medarbetare

En av våra viktigaste frågor på C.F. Møller är hur vi ska ge våra praktikanter de färdigheter som behövs för att framgångsrikt kunna ta steget in på arbetsmarknaden efter studierna. Den yrkesmässiga och personliga utvecklingen hos våra praktikanter är vår högsta prioritet och våra team strävar alltid efter att förmedla sina kunskaper och erfarenheter. Vi är ständigt på jakt efter motiverade och inspirerande talanger som stannar kvar hos C.F. Møller efter praktiktiden.

Praktik - C.F. Møller. Photo: Mike Hamborg

Processen för utländska praktikanter

Som ny praktikant på C.F. Møller Architects, Danmark, finns det ett antal praktiska saker du behöver hålla reda på före och efter din ankomst till Danmark. För att underlätta för dig har vi samlat de olika stegen, som är viktiga att du genomför. När vi går in i dialogen med dig om det olika stegen finns vi tillgängliga längs vägen om du behöver hjälp.

 

Process for Foreign Interns EU/EEA/Swiss
Process for Foreign Interns non-EU/EEA/Swiss

Praktik - C.F. Møller

Evenemang och social miljö

På C.F. Møller lägger vi stor vikt vid en positiv social miljö på arbetsplatsen. Du som praktiserar på vårt företag blir redan från första dagen en del av en grupp praktikanter, där några kommer från andra delar av världen. Att skapa en laganda och en känsla av gemenskap är viktigt för oss. För att stärka den sociala atmosfären på C.F. Møller anordnar vi regelbundna AWs och studieresor, samt en julfest för hela företaget. 

Danmark

Frist: 31-05-2024
Kontor: Copenhagen, Aarhus
Frist: 31-05-2024
Kontor: Copenhagen, Aarhus
Frist: 31-05-2024
Kontor: Copenhagen, Aarhus

Tyskland

Frist: 30-06-2024
Kontor: Berlin

WORKPLACE DESIGN & BYGHERRERÅDGIVNING

Kontor: Copenhagen