Om os

 Digitale metoder - C.F. Møller

Digitale metoder

 

C.F. Møller Architects er frontløbere inden for brugen af BIM (Building Information Modeling). Vores brancheførende BIM-metodologi sikrer, at vores design er fuldt digitale. Denne tilgang gavner vores kunder ved at give dem indsigt i projekterne.

Vi har været aktive gennem non-profit brancheorganisationer i udviklingen af en åben kildekode-standard. Disse standarder er nu bredt accepteret og anvendt både i Danmark og Sverige. I dag bruger alle C.F. Møller-projekter denne type kode, hvilket gør det let for os at tilpasse os markedspecifikke krav ved at mappe til ethvert klassifikationssystem.

Ved hjælp af BIM har C.F. Møller Architects med succes leveret en lang række meget krævende designs inden for sektorer som sundhedspleje, videnskabsarkitektur, flagskibsbygninger, internationale hovedkontorer og komplekse infrastrukturprojekter med fokus på at skabe værdi for kunder, projektpartnere, brugere/interessenter og facility management gennem fuldt integrerede designprocesser.

 Digitale metoder - C.F. Møller

Simulering af bygningskarakteristika

 

Enhver aspekt af designprocessen er intelligent integreret med meningsfuld og relevant information. Information såsom materiale, vindflow, oversvømmelse, omkostningsinformation, brandsikkerhed, lydabsorption, livscyklusinformation, leveringstider, driftsomkostninger og miljøpåvirkning samt ethvert antal projektrelevante egenskaber/kvaliteter. Vores robuste tilgang giver os mulighed for at skalere op og ned for projektets data for at opnå de mest fordelagtige projekter for vores kunder. Ved hjælp af BIM kan designteamet f.eks. simulere, hvordan vinden vil bevæge sig omkring og gennem en bygning, og hvordan ventilation og vindhastighed vil ændre sig, hvis bygningens struktur eller overflademateriale ændres. Derudover kan vores modeller levere realtidsfotorealistiske visualiseringer samt VR (virtual reality)-output, der bruges til klientkommunikation, brugerinvolvering og kontrol af modellens kvalitet.

 Digitale metoder - C.F. Møller

Mere effektivt

 

I vores BIM-projekttilgang deler vi vores geometri op i 3D-modeller, og vores data op i forbundne databaser. Disse databaser kan læse data dynamisk og skabe en bilateralt informationsflow, der beriger både databasen og 3D-modellen. Dette giver en enestående mulighed for at behandle og sammenligne projektdata mellem forskellige typer software. Dette sikrer, at information kan kontrolleres og deles både visuelt og numerisk. De forbundne databaser åbner for en mere problemfri integration af hele designteamets input fra det første bygningsprogram og giver kunderne mulighed for tidlig inkorporering af specialfremstillede FM-data, udstyrsliste til møblering og indretning osv., og udnytter modellernes visuelle "hvad-du-ser-er-hvad-du-får"-kvalitet.
Brugen af BIM gennem alle faser af et projekt betyder også, at vores planlægning integreres med entreprenørernes virtuelle design- og bygningsworkflows samt moderne byggemetoder som præfabrikation og digital fabrikation. Potentialet strækker sig fra at styre og optimere kvalitet, tid og omkostninger i byggeprocessen til at muliggøre tidlige vurderinger af byggesekvenser for kunder, entreprenører og bygningsmyndigheder.


Vores fælles data-miljø (CDE) er Autodesk Construction Cloud. Alle projektdata er vært på CDE og er let tilgængelige for alle projektdeltagere. Centralisering af alle projektdata skaber en "eneste sandhed" for projektet, øger projektets kvalitet og reducerer risikoen.

Mød vores leder for digitale metoder

 

Filip Westin, Digital Methods Manager

 Digitale metoder - C.F. Møller

C.F. Møller Architects Digital Methods Organization

 

C.F. Møller Architects har en omfattende organisation for digitale metoder, der spænder fra strategisk ledelse til daglig BIM-koordination i projekterne og adresserer udfordringerne, som hele projektlaget støder på i denne informationsintensive projekt-designmiljø.


Alt projektdesignpersonale er uddannet i vores standard software-suite. Hvert kontor understøttes af en lokal leder for digitale metoder. Vi afholder faste kurser og har interne workshops for konstant at øge vores medarbejderes kompetencer.

 Digitale metoder - C.F. Møller

Vi arbejder med følgende software:

 

  • For-design: Rhino
  • Projektdesign: Revit
  • Kollisionskontrol: Navisworks og Solibri
  • Bygningskomponentdatabase: dRofus
  • Mængdeudtagning: Revit, dRofus
  • Planlægning: dRofus
  • Visualisering: Twinmotion, Enscape og 3ds Max
  • Beregningsdesign: Grasshopper og Dynamo