Copenhagen International School C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Adam Mørk

Sustainability

C.F. Møllers vision er at skabe et bedre liv for mennesker og planet. Vi integrerer bæredygtige tiltag direkte i vores løsninger fra de allerførste streger for at skabe større værdi for kunder, brugere og samfundet.
Vi iværksætter individuelle, bæredygtige tiltag, der opfylder specifikke mål og skaber en holistisk, arkitektonisk vision, som sammenfletter de enkelte dele til en større helhed.
Vi bruger specialudviklede, parametriske værktøjer til at udforske LCA, dagslys, mikroklima, biodiversitet, mv. fra de første spæde trin af designprocessen.
WoodHub C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

LCA OG KLIMA
Nye klimakrav i de nordiske lande stiller bygge- og ejendomssektoren med en række nye udfordringer. C.F. Møller har udviklet en række nyskabende ydelser og værktøjer, som kan understøtte vores bygherrer med den grønne omstilling. Vores værktøjer er digitalt forbundet med branchens førende LCA-værktøj, LCAbyg, og kan regne på byggeriets klimapåvirkning, imens vi skitserer. Vi kan hurtigt udføre klimaberegninger med høj præcision fra de helt indledende faser, og det kan bruges som strategisk vejledning, når projekter skal udvikles fra de allerførste koncepter.

Sustainability - C.F. Møller

 

CERTIFICERING
Bæredygtige tiltag skaber ekstra værdi for kunder og samfund. C.F. Møller har omfattende erfaring med certificering af bygninger ud fra certificeringssystemerne DGNB, LEED og BREEAM. Vi har udviklet en proces for certificeringsledelse, som omfatter screeninger, præcertificeringer og den endelige certificering. Processen foregår fra projektets indledende fase og indtil aflevering af byggeriet. Der lægges vægt på en god, proaktiv og gnidningsfri proces med tidlig involvering af bygherren. Det sikrer en effektiv koordinering mellem projektdeltagere og en målrettet dataindsamling for at opnå de aftalte certificeringsmålsætninger.

Kajstaden Tall Timber Building C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller

 

TRÆBYGGERI
C.F. Møller har arbejdet i mange år med træbyggeri som redskab til at minimere byggeriets klimapåvirkning. Vi har arbejdet med boliger, erhvervsbyggerier og skoler af træ for både private og offentlige bygherrer og med projekter i alle skaler fra 1.000 m2 til over 50.000 m2. Vi har erfaring med både designmæssige strategier omkring grid-størrelser og konstruktive systemer for at skabe ressourceøkonomiske løsninger og projekteringsstrategier i forhold til fugt, brand og akustik samt byggeprocessen, der minimerer risici på byggepladsen.


C.F. Møller er medlem af UN Global Compact og arbejder aktivt for at understøtte FN’s bæredygtighedsmål. Vi udgiver hvert år rapporten Communication on Progress, som også indeholder dokumentation for Corporate Social Responsibility og Gender Equality.

 

Træbyggerier

Business Inquiries - Sustainability

Danmark og internationalt
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
Sverige
Nina Laestadius
Arkitekt, Miljöansvarig

Team

Vis flere