Democratic Design - C.F. Møller

Democratic Design

Democratic Design fokuserer på relationen mellem mennesker og det byggede miljø, og bidrager til, at projekter udvikles med udgangspunkt i social bæredygtighed og en demokratisk tilgang til samskabelse, ansvar og inklusion. Afdelingen har et tværfagligt afsæt og kombinerer kompetencer inden for arkitektur, byplanlægning og antropologi.

 

Der er en stigende opmærksomhed på kvaliteten og bæredygtigheden i de relationer vi skaber mellem mennesker og omgivelser. Organiserede målsætninger som FN's verdensmål og bæredygtighedscertificeringer kræver, at vi forholder os til, og arbejder aktivt med dette, men også i den generelle offentlige debat om udformning af vores byer og bygninger, er der øget fokus på fællesskaber, bæredygtighed, inklusion og samskabelse.

Democratic Design - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

Med Democratic Design tilbyder C.F. Møller Architects en ekspertise, der supplerer og understøtter og samarbejder med de øvrige ekspertiser på tværs af kontorer og lande. Ydelserne spænder fra bl.a. principper og koncepter for implementering af social bæredygtighed, analyse af eksisterende adfærd og relationer, indsamling af data og vurdering af effekt og til facilitering af borgerinddragelse og samskabelsesprocesser.


Fælles for ydelsespaletten er en grundlæggende ambition om at tilføje øget meningsfuldhed og værdi til vores byer og bygninger. I kombination med vores stærke faglighed og arkitekturtradition understøtter det tværfaglige perspektiv vores overordnede vision: "Improve Life for People and Planet".

Business Inquiries - Democratic Design

Cecilie Marie Busk
Head of Democratic Design, DGNB-konsulent i byområder, Arkitekt maa

Team

Vis flere