Architecture & Interior Design - C.F. Møller

Architecture & Interior Design

C.F. Møller har i meget stor udstrækning skabt bygninger, der er blevet til gennem et nært samarbejde både udadtil og indadtil. Der er ikke tale om enkeltmands-præstationer, men om processer hvor alle arbejder hen imod et fælles arkitektonisk mål. Vi er derfor meget afhængige af dialogen og i særdeleshed af et fælles udgangspunkt - en slags faglig base - som er vort arkitektoniske fundament.

 

Det fælles, arkitektoniske fundament har et naturligt udgangspunkt i tegnestuens lange virke, hvor vi har været opdraget i den håndværksmæssige og nordiske tradition. Mennesket, stedet og funktionen er det bærende, procesmæssige fundament.

Architecture & Interior Design - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

Vores arkitektoniske base skal alene opfattes som en grundholdning, der ikke er tænkt som en spændetrøje for en naturlig afprøvning af eller forskning i nye idéer. Basen skal være grundlaget for, at vi taler samme sprog, og den drøftes og uddybes til stadighed i arbejdet med vores projekter.


I vores filosofi stræber vi med kunstnerisk nerve efter en levende og foranderlig arkitektur, der hylder det enkle, det klare, det uprætentiøse, men også mangfoldigheden.
Vi inspireres af de internationale strømninger og samfundets skiftende idealer; fortolker og oversætter disse til tegnestuens arkitektur.


Vi betragter miljø, ressourcebevidsthed, fornuftig byggeøkonomi, højere produktivitet og god kvalitet som en væsentlig del af vores nuværende og fremtidige arbejde og anlægger denne helhedsbetragtning i vores opgaver.

Business Inquiries - Architecture & Interior Design

Jan S. Bundgaard
Head of Digital Methods
Danmark
Søren Lykke Bülow
Prækvalifikationsansvarlig
Norge
Therese Mælen-Ødegaard
Daglig Leder, Arkitekt MNAL
Sverige
Mårten Leringe
Partner, Chairman of the board, Arkitekt sar/msa
Tyskland
Heiko Weissbach
Head of Berlin Branch, Architect
Øvrige lande
Søren Lykke Bülow
Prækvalifikationsansvarlig

Projekter

Gå til Projekter

Team

Vis flere