Om oss

Digitale metoder - C.F. Møller

Digitale metoder

 

C.F. Møller Architects er frontløpere i bruk av BIM (Building Information Modeling). Vår bransjeledende BIM-metodologi sikrer at designene våre er fullt digitale. Denne tilnærmingen gir betydelige fordeler for våre kunder ved å gi dem innsikt i prosjektene.


Vi har vært aktive gjennom ideelle bransjegrupper for å utvikle en åpen kildekode-standard. Disse standardene er nå bredt akseptert og brukt både i Danmark og Sverige. I dag bruker alle C.F. Møller-prosjekter denne typen kode, noe som gjør det enkelt for oss å tilpasse oss markedsspesifikke krav ved å tilorden et hvilket som helst klassifikasjonssystem.


Ved hjelp av BIM har C.F. Møller Architects levert en lang rekke svært krevende design innen helsevesen, vitenskapsarkitektur, flaggskipbygg, internasjonale hovedkvarter for selskaper og komplekse infrastrukturprosjekter, med fokus på å skape verdi for kunder, prosjektpartnere, brukere/stakeholdere og fasilitetsstyring gjennom fullt integrerte designprosesser.

Digitale metoder - C.F. Møller

Simulering av bygningskarakteristikker

 

Hver eneste aspekt av designprosessen er intelligent integrert med meningsfull og relevant informasjon. Informasjon som materiale, vindstrøm, flom, kostnadsinformasjon, brannegenskaper, lydabsorpsjon, livssyklusinformasjon, leveringstider, driftskostnader, miljøpåvirkning og en rekke andre relevante egenskaper/kvaliteter for prosjektet. Vår robuste tilnærming gjør det mulig å skalere opp og ned prosjektdataene for å oppnå de mest fordelaktige prosjektene for våre kunder. Ved hjelp av BIM kan designteamet for eksempel simulere hvordan vinden vil bevege seg rundt og gjennom en bygning, og hvordan ventilasjon og vindhastighet vil endre seg hvis bygningens struktur eller overflateendringer. Videre kan våre modeller gi sanntids fotorealistiske visualiseringer samt VR (virtual reality)-resultater som brukes til klientkommunikasjon, brukerinvolvering og kvalitetskontroll av modellen.

Digitale metoder - C.F. Møller

Mer effektivt

 

I vår BIM-prosjekttilnærming deler vi geometrien vår i 3D-modeller og dataene våre i tilkoblede databaser. Disse databasene kan lese data dynamisk og skape en toveis informasjonsstrøm som beriker både databasen og 3D-modellen. Dette gir en enestående mulighet til å behandle og sammenligne prosjektdata mellom ulike typer programvare. Dette sikrer at informasjonen kan kontrolleres og deles både visuelt og numerisk. De tilkoblede databasene åpner for en sømløs integrering av hele designteamets bidrag fra det første bygningsprogrammet og gir kundene muligheten til tidlig inkorporering av skreddersydd FM-data, utstyrsliste for håndtering av møblering og innredning osv., og dra nytte av modellenes visuelle "hva-du-ser-er-hva-du-får"-kvalitet.


Bruken av BIM gjennom alle faser av et prosjekt betyr også at planleggingen vår integreres med entreprenørenes Virtual Design & Construction (VDC)-arbeidsflyter og moderne byggemetoder som prefabrikasjon og digital fabrikasjon. Potensialet strekker seg fra styring og optimalisering av kvalitet, tid og kostnader i byggeprosessen til å muliggjøre tidlige vurderinger av bygge sekvenser for kunder, entreprenører og bygningsmyndigheter.


Vårt felles datamiljø (CDE) er Autodesk Construction Cloud. All prosjektdata er lagret i CDE og er enkelt tilgjengelig for alle prosjektdeltakere. Sentralisering av all prosjektdata skaper en "eneste sannhet" for prosjektet, noe som øker prosjektkvaliteten og reduserer risikoen.

Møt vår leder for digitale metoder

 

Filip Westin, Digital Methods Manager

Digitale metoder - C.F. Møller

C.F. Møller Architects Digital Methods Organization

 

C.F. Møller Architects har en omfattende organisasjon for digitale metoder som spenner fra strategisk ledelse til daglig BIM-koordinering i prosjektene og adresserer utfordringene som hele prosjektteamet møter i dette informasjonsintensive prosjektdesignmiljøet.
Alt prosjektdesignpersonell er opplært i vår standard programvarepakke. Hvert kontor støttes av en lokal leder for digitale metoder. Vi tilbyr faste kurs og har interne workshops for å stadig øke kompetansen til våre ansatte.

Digitale metoder - C.F. Møller

Vi jobber med følgende programvare:

 

  • Før-design: Rhino
  • Prosjektdesign: Revit
  • Kollisjonskontroll: Navisworks og Solibri
  • Bygningskomponentdatabase: dRofus
  • Mengdeuttak: Revit, dRofus
  • Planlegging: dRofus
  • Visuelle effekter: Twinmotion, Enscape og 3ds Max
  • Beregningsdesign: Grasshopper og Dynamo