Client Consultancy - C.F. Møller. Photo: Erik Lefvander

Client Consultancy

Vi tilbyr byggherre- og leierådgivning til kunder som i forbindelse med nybygg, ombygging av eksisterende rammer eller inngåelse av nye leieavtaler trenger en rådgiver som kan avdekke behov og ønsker overfor entreprenøren eller byggherren/utleieren.

 

Som rådgiver leverer vi løsninger som skaper godt samspill mellom organisasjonens/institusjonens fysiske rammer og dens verdier, kultur og identitet. Dette samspillet underbygger endringsprosesser og skaper gode vilkår for samarbeid, forskjellige arbeidsformer, trivsel og resultater.

 

Vi deltar i rådgiverteam sammen med ingeniører og forskjellige fageksperter. Her bidrar vi med vår unike kompetanse innen visjonsprosesser, programmering, forundersøkelser, space management, prosessledelse, prosjektledelse og brukermedvirkning. Vi utarbeider idépresentasjoner og bygge- og konkurranseprogrammer som med utgangspunkt i en grundig behovsavklaring samt bruk av vår omfattende nøkkeltalldatabase, tydelig definerer og formidler kundens krav, ønsker og ambisjoner. Fremgangsmåten vår som byggherre- og leierådgiver kjennetegnes av følgende:


• Innledende undersøkelser om oppgaven faktisk oppfyller kundens mål.

Med innledende dialog, avklaring og spørsmål sikrer vi at det er den riktige oppgaven som utarbeides og løses.


• Tidlig avklaring av prosjektets overordnede mål, rammer og suksesskriterier.
I samarbeid med kunden definerer vi tydelige mål, rammer og suksesskriterier for både oppgaven og prosessens forløp. Her bidrar vi spesielt med å sikre en balanse mellom ambisjoner, tid og økonomi.


• Nøyaktige behovsavklaringer og analyser som alltid går foran valg av løsninger.
Med behovsavklaringer og analyser skaper vi et kvalifisert beslutningsgrunnlag og sikrer at alle parter har forståelse for dette så tidlig som mulig i prosessen.


• Utarbeidelse av scenarier.
Gjennom arbeidet med scenarier konkretiserer vi forskjellige løsningsmuligheter og tydeliggjør fordeler og ulemper ved enkelte valg og fravalg. Det reduserer dobbeltarbeid og sløsing av ressurser.

 

• Detaljerte prosessplaner.

Med utgangspunkt i målene og rammene tydeliggjør vi avhengigheter mellom beslutninger i prosjektets enkelte faser, og vi definerer tidspunkter for del-leveranser, milepæler og kommunikasjonsinnsats.

 

Byggherre- og leierådgivning ledes av mtre, som er en del av C.F. Møller Architects. mtre har mer enn 20 års erfaring fra rådgivning i forbindelse med byggeprosjekter, inkludert spesialkompetanse innen arealoptimalisering, spaceplanning, arbeidsmiljø, underbygging av arbeids- og samarbeidsformer, intern logistikk og tilgjengelighet. Våre erfaringer og våre metoder i forbindelse med næringsbygg og kommunale bygg har også ført til at vi har vært rådgivere innen ting som forskning, undervisning (universitet/yrkesopplæring) og helse (psykiatri og omsorgsboliger).

 

Business Inquiries - Client Consultancy

Vest Danmark
Anna-Mette S. Larsen
Projektleder, Arkitekt maa, Byggeøkonom MDB
Øst Danmark
Anne Sarto
Partner, Head of Workplace Design & Bygherrerådgivning, Arkitekt maa, Coach ICF

Prosjekter

Gå til Prosjekter

Team

Vis flere