Om oss

Historie - C.F. Møller

1920-tallet

1924: Christian Frederik Møller starter kontor i København. Første prosjekt er Lejre Præstegård på Sjælland
1928-42: C. F. Møller går sammen med arkitekt og professor Kay Fisker

Aarhus Kommunehospital - Historie - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

1930-tallet

1930: 1. premie i konkurranse om Århus Kommunehospital
1931: 1. premie i konkurranse om Aarhus Universitet
1932: C. F. Møller og Kay Fisker oppretter kontor i Århus

 Der har været foretaget en række ændringer og tilbygninger til bygningsanlægget fra 1948. Glastaget og glasvindfanget er indpasset, så søjlegården også kan bruges som foyer mellem de to idrætssale. - Historie - C.F. Møller

1940-tallet

1942: C. F. Møller og Kay Fisker avslutter samarbeidet
1946-48: Samarbeid med arkitekt Gunnar Krohn
1947: 1. premie i konkurranse om Århus Idrætspark

1950-tallet

1953-68: C. F. Møller utnevnes til Kgl. Bygningsinspektør

David Birnbaum, C.F. Møller, Poul Zacho Rath, Jørn Bisgaard og Henning Jensen. The five new partners on their way through the beautiful underpass at the State and University Library in Aarhus. - Historie - C.F. Møller

1960-tallet

1966: Det dannes et interessefellesskap med de mangeårige medarbeiderne David Birnbaum, Jørn Bisgaard, Henning Jensen og Poul Zacho Rath
1969: C. F. Møllers sønn Mads Møller tas opp som partner i interessefellesskapet

Vejle County and City Hospital has a beautiful and light appearance, with its white building body against the backdrop of the dark green wooded slopes that embrace the town of Vejle. - Historie - C.F. Møller

1970-tallet

1972: C.F. Møller får i oppgave å løse store sykehusoppgaver for Vejle Amt

1972-2009: C.F. Møller oppretter kontor i Vejle

Køge Hospital, 1983-1988: The entire building complex at Roskilde County Hospital in Køge is on two floors, encircled by a beautiful, characteristic ring-shaped wood. - Historie - C.F. Møller. Photo: Jan Kofod Winther

1980-tallet

1981: Kontoret vinner konkurransen om Roskilde Amts Sygehus i Køge og oppretter igjen en avdeling i København
1983-98: Kontoret får avdeling i Herning
1986: 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse "Et variabelt teater i Europa"
1987-96: Kontoret får avdeling i Åbenrå
1987: Morten Erichsen > 2002 og C. F. Møllers barnebarn Tom Danielsen tas opp som partnere i interessefellesskapet
1989: Kontoret tildeles "Arosia"-prisen
1989-91: Kontoret får avdeling i Roskilde

Transformation and extension of the National Gallery of Denmark. - Historie - C.F. Møller

1990-94

1990: Kontoret fusjonerer med Jacob Blegvad Arkitektkontor i Aalborg
1990-95: Kontoret fusjonerer med Jacob Blegvad Arkitektkontors avdeling i London
1991: Anna Maria Indrio og Lars Kirkegaard tas opp som partnere i interessefellesskapet
1991: Kontoret oppretter avdeling i København
1991: Kontoret tildeles Arkitekturprisen "Murværksprisen"
1993: 1. premie i konkurranse om utvidelse av Statens Museum for Kunst, København
1994: 1. premie i konkurranse om TGS teknologi- og forskningssenter i Berlin

Ny friidrettsstadion på Bislett i Oslo. - Historie - C.F. Møller. Photo: SCANPIX

1995-1999

1995: Kontoret oppretter avdeling i Berlin frem til 2003
1995: 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse om Bislett Stadion i Oslo
1996: Kontoret oppretter avdeling i Oslo
1997: Klavs Hyttel, Lone Wiggers og Henrik Stæhr > 2003 tas opp som partnere i interessefellesskapet
1999: Tildeles Københavns Murerlaugs arkitekturpris
1999: Avdeling for helseplanlegging opprettes

Utvidelse av Natural History Museum i London utformet som en stor kokong i en glassboks. - Historie - C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

2000-2004

2000: 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse om Nye Ahus Universitetssykehus i Oslo
2000: Landskapsavdelingen opprettes
2001: Kontoret vinner konkurransen om Darwin Centre Phase 2, en utvidelse av The Natural History Museum i London og oppretter kontor der
2001: Designavdelingen opprettes
2004: Klaus Toustrup tas opp som partner i interessefellesskapet

En ny dansk fellesskole med integrert videregående skoledel. - Historie - C.F. Møller. Photo: Poul Ib Henriksen

2005-2009

2005: 1. premie i arkitektkonkurranse om A. P. Møller-skolen i Slesvig, Tyskland
2006: Arkitektfirmaet C. F. Møller omdannes til aksjeselskap per 1. januar
2006: Kontoret tildeles Nykredits arkitekturpris
2006: Kontoret oppretter aksjeselskap i Sverige og Island
2007: Julian Weyer tas opp som partner i aksjeselskapet
2007: Arkitektfirmaet C. F. Møller overtar Berg Arkitektkontor i Stockholm
2007: Arkitektfirmaet C. F. Møller/DNU Konsortiet vinner konkurransen om det nye universitetssykehuset i Århus
2008: Mads Mandrup Hansen tas opp som partner i aksjeselskapet
2008: Arkitektfirmaet C. F. Møller overtar Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter
2009: Kontoret blir miljøsertifisert etter DS EN/ISO 14001

Mærsk Tårnet er en topp moderne forskningsbygning som med sin nyskapende arkitektur gir optimale rammer for helseforskning i verdensklasse. - Historie - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

2010-2017

2010: 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse om utbygging av Panum-komplekset, Københavns Universitet
2010: 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse om nyt Dansk Statsfengsel på Falster
2011: 1. premie i arkitektkonkurranse om et nytt, moderne forskningssenter ved Karolinska Institut i Stockholm
2011: Susanne T. Nielsen tiltrer som konserndirektør 1.8.2011 > 2013
2012: Innvielse af Athletes Village (OL-landsbyen) til OL i London
2012: C.F. Møller UK tildeles Eksportforeningens Diplom & HKH Prins Henriks Æresmedalje
2013: 1. premie i internasjonal arkitektkonkurranse om nyt Universitetssykehus Køge
2013: Klaus Toustrup tiltrer som konserndirektør 11.12.2013

2013: Vinner konkurransen om Energi-, Klima, og Miljøpark i Hillerød.
2014: Akershus Universitetssykehus, akuttmottak Oslo, tas i bruk.
2014: Vinner konkurranse om sykehus i Vendsyssel.

En ny bygning til Landsbankinn, Islands største bank, der arkitekturen interagerer med byen og er inspirert av den rå islandske naturen. - Historie - C.F. Møller

2015-

2015: I en ny utstilling viser Dansk Arkitektur Center 100 byggverk som har bidratt til å forme danskenes og omverdenens bilde av dansk arkitektur i verdensklasse. C.F. Møller Architects deltar med åtte bygninger.
2015: C.F. Møllers svenske nasjonalarena, Friends Arena i Stockholm, blir tildelt IOC/IAKS Award. Sportsverdenens største arkitekturpris.
2016: Seks nye assosierte partnere: Ola Jonsson (Stockholm), Rolf Nielsen (London), Thue Borgen Hasløv (København), Franz C.A. Ødum (København), Lasse Vilstrup Palm (Aarhus) og Rune Bjerno Nielsen (Aarhus).
2016: Michael Kruse, Christian Dahle og Mårten Leringe tas inn i eierkretsen i C.F. Møller.
2016: Kommunikasjonssjef Peter Sikker Rasmussen blir ansatt i C.F. Møller.
2017: Mærsk Tårnet i København blir innviet av Dronning Margrethe.
2017: Akuttsenteret DNU blir innviet ved Aarhus Universitetshospital, Danmarks første supersykehus.
2017: Christina Riddersholm starter i stillingen som HR-sjef 24. oktober.
2017: Copenhagen International School i Nordhavn innvies.
2017: Sjefsjurist Lone Bendorff tiltrer som ny visedirektør.
2018: 1. premie i internasjonal konkurranse om nytt bygg til den islandske banken Landsbankinn.
2018: 1. premie i internasjonal konkurranse om nytt sykehus i Tammerfors i Finland.
2018: 1. premie i internasjonal konkurranse om ny togstasjon i Altona i Hamburg.

2018: Fra 1. januar er Jonas Toft Lehmann utpekt som assosiert partner

2019: Lone Bendorff tas opp som partner i aksjeselskapet og tiltrer som konserndirektør 1. januar
2019: C.F. Møller Architects og EFFEKT vinner arkitektkonkurransen om Det nye SIMAC
2019: C.F. Møller Architects vinner oppdrag i Sveits – Bellerivestrasse 36 Zürich

2019: C.F. Møller Architects oppretter kontor i Berlin

2020: C.F. Møller Architects oppretter kontor i Malmö