Copenhagen International School C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / Adam Mørk

Sustainability

C.F. Møllers visjon er å skape et bedre liv for mennesker og planeten. Vi integrerer bærekraft direkte i løsningene våre fra første skisse for å skape større verdi for kunder, brukere og samfunnet.
Vi tar utgangspunkt i individuelle, bærekraftige tiltak som oppfyller spesifikke mål, og skaper en helhetlig, arkitektonisk visjon som fletter de enkelte delene sammen til en større helhet.
Vi bruker spesialutviklede parametriske verktøy for å analysere LCA, dagslys, mikroklima, biologisk mangfold osv. fra de tidligste stadiene i designprosessen.

 

Communication on Progress 2024

WoodHub C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

LCA OG KLIMA
Nye klimakrav i Norden stiller bygge- og eiendomsbransjen overfor en rekke nye utfordringer. C.F. Møller har utviklet et utvalg innovative tjenester og verktøy som kan hjelpe kundene våre med den grønne omstillingen. Verktøyene våre er digitalt koblet til det bransjeledende LCA-verktøyet LCAbyg og kan beregne klimapåvirkningen fra byggingen mens vi skisserer. Vi kan raskt utføre klimaberegninger med høy presisjon fra de aller første stadiene, som kan brukes som strategisk veiledning når vi utvikler prosjekter fra de aller første konseptene.

Sustainability - C.F. Møller

 

SERTIFISERINGER
Bærekraftstiltak skaper merverdi for kunder og samfunn. C.F. Møller har lang erfaring med å sertifisere bygninger basert på sertifiseringssystemene DGNB, LEED og BREEAM. Vi har utviklet en sertifiseringsprosess som omfatter screening, forhåndssertifisering og endelig sertifisering. Prosessen foregår fra prosjektets innledende fase til overlevering av bygget og legger vekt på en god, proaktiv og smidig prosess med tidlig involvering av kunden. Vi utfører sertifiseringer av både egne og andres bygg.

Kajstaden Tall Timber Building C.F. Møller Architects - Sustainability - C.F. Møller

 

BYGNINGER I TRE
C.F. Møller har i mange år jobbet med trekonstruksjoner som et verktøy for å minimere bygningers klimapåvirkning. Vi har jobbet med bolig-, kontor- og undervisningsbygg i tre for både private og offentlige byggherrer, og med prosjekter i alle størrelser fra 1 000 m² til over 50 000 m². Vi har utviklet designstrategier rundt rutenettstørrelse og strukturelt system for å skape ressurseffektive løsninger, og konstruksjonsstrategier for fukt, brann, akustikk og byggeprosessen for å minimere risiko.

C.F. Møller er medlem av FNs Global Compact og jobber aktivt for å støtte FNs mål for bærekraftig utvikling. Hvert år publiserer vi rapporten Communication on Progress, som også inneholder dokumentasjon for Corporate Social Responsibility og Gender Equality.

 

Trebygg

Business Inquiries - Sustainability

Danmark og internasjonalt
Rob Marsh
Bæredygtighedschef, Arkitekt maa PhD
Sverige
Nina Laestadius
Architect, Sustainability Manager

Team

Vis flere