Healthcare - C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Healthcare

C.F. Møller arbeider med sykehusprosjekter i hele verden. Vårt team av helseplanleggere, konsulenter og arkitekter har kunnskap om alle prosesser som inngår når man arbeider med store, komplekse sykehus. Helt fra generalplaner, brukerinvolvering og prosjektering til utførelse og ferdig bygg.

 

Hvordan skaper man oversikt i et sykehuskompleks på størrelse med en by?
Hvor stort skal et sykehus være om 20 år?
Hvordan involverer man 500 sykehusansatte i å skape den optimale arbeidsplassen?
Hvordan skaper man de beste arbeidsmetodene slik at sykehuset kan levere optimal behandling og utnytte ressursene mest mulig effektivt?

Det er slike kompliserte oppgaver C.F. Møllers team av helseplanleggere og arkitekter hjelper byggherren med å finne løsninger på.

Healthcare - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

C.F. Møller har oppdrag innenfor drift- og kapasitetsplanlegging, helseplanlegging, funksjonsplanlegging, organisasjonsplanlegging, logistikk, brukerdrevet innovasjon samt modeller for planlegging og dimensjonering av sykehusprosjekter.

C.F. Møllers konsulenter er utdannet innenfor planlegging, økonomi, logistikk, prosjektledelse og organisasjon. De har alle lang erfaring innenfor helsesektoren.
Sammen med arkitektenes kunnskap om helende arkitektur og evidensbasert design skaper C.F. Møller rammer for helsebygg som ivaretar pasientens behov på best mulig måte, støtter engasjement fra de pårørendeng og skaper de mest optimale arbeidsforholdene for personalet.

På den måten skaper vi holistiske løsninger som er robuste både i dag og i fremtiden. Vi kaller det fremtidssikret, holistisk sykehusplanlegging.

Meet Head of Healthcare

 

Maibritt Dammann, Architect & Associate Partner

Business Inquiries - Healthcare

Maibritt Dammann
Associate Partner, Head of Healthcare, Arkitekt maa

Prosjekter

Gå til Prosjekter

Team

Vis flere