Architecture & Interior Design - C.F. Møller

Architecture & Interior Design

C.F. Møllers bygninger har i veldig stor gradblitt til gjennom et nært samarbeid både eksternt og internt. Det er ikke snakk om enkeltprestasjoner, men om prosesser hvor alle arbeider mot et felles arkitektonisk mål. Vi er derfor veldig avhengige av dialog og fremfor alt et felles utgangspunkt eller en faglig base, som er vårt arkitektoniske fundament.

 

Det felles arkitektoniske fundamentet har naturlig utgangspunkt i kontorets lange virke, hvor vi har blitt oppdratt i den håndverksmessige og nordiske tradisjonen. Mennesket, stedet og funksjonene er det bærende, prosessmessige fundamentet.

Architecture & Interior Design - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

Vår arkitektoniske base skal alene oppfattes som en grunnholdning som ikke skal være en tvangstrøye for naturlig utprøving av eller forskning på nye idéer. Basen skal være grunnlaget for at vi snakker samme språk. Den drøftes og utdypes til stadighet i arbeidet med prosjektene våre.


I vår filosofi streber vi med kunstnerisk nerve etter en levende og foranderlig arkitektur. Den skal hylle det enkle, det klare og det upretensiøse, men også mangfoldet.
Vi inspireres av de internasjonale trendene og samfunnets skiftende idealer. Vi fortolker og oversetter disse til kontorets arkitektur.


Vi mener at miljø, ressursbevissthet, fornuftig byggeøkonomi, høyere produktivitet og god kvalitet er en vesentlig del av vårt nåværende og fremtidige arbeid. Vi bruker denne helhetstankegangen i alle oppgavene våre.

Business Inquiries - Architecture & Interior Design

Danmark
Marlene M. Damgaard-Sørensen
Markedschef, Arkitekt maa
Danmark
Jan S. Bundgaard
Head of Digital Methods
Tyskland
Thomas Margaretha
Managing Director, Architect
Norge
Therese Mælen-Ødegaard
Daglig Leder, Arkitekt MNAL
Sverige
Mårten Leringe
Partner, Chairman of the board, Arkitekt sar/msa
Andre land
Marlene M. Damgaard-Sørensen
Markedschef, Arkitekt maa

Prosjekter

Gå til Prosjekter

Team

Vis flere