Democratic Design - C.F. Møller

Democratic Design

Democratic Design fokuserer på forholdet mellom mennesker og det bygde miljøet, og bidrar til at prosjekter utvikles basert på sosial bærekraft og en demokratisk tilnærming til samspill, ansvar og inkludering. Instituttet har et tverrfaglig utgangspunkt og kombinerer kompetanse innen arkitektur, byplanlegging og antropologi.

 

Det er en økende bevissthet rundt kvalitet og bærekraft iht. relasjoner vi skaper mellom mennesker og miljø. Organiserte mål som FNs verdensmål og bærekraftsertifiseringer krever at vi forholder oss til og jobber aktivt med dette. Også i den generelle offentlige debatten om utforming av våre byer og bygninger er det økt fokus på fellesskap, bærekraft, inkludering og samspill.

Democratic Design - C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

 

 

Med Democratic Design, C.F. Møller Architects er en ekspertise som utfyller og støtter og samarbeider med den øvrige ekspertisen på tvers av kontorer og land. Tjenestene spenner fra bl.a. prinsipper og konsepter for å implementere sosial bærekraft, analysere eksisterende adferd og relasjoner, samle inn data, vurdere innvirkning, og tilrettelegge for samfunnsengasjement og samspillsprosesser.

 

Felles for ytelsespaletten er en grunnleggende ambisjon om å tilføre våre byer og bygninger økt betydning og verdi. Kombinert med vår sterke profesjonalitet og arkitektoniske tradisjon, støtter det tverrfaglige perspektivet vår overordnede visjon: «Improve Life for People and Planet».

Business Inquiries - Democratic Design

Cecilie Marie Busk
Head of Democratic Design, DGNB Consultant for urban districts, Architect maa

Team

Vis flere