Montana Showroom - Workplace Design - C.F. Møller

Workplace Design

C.F. Møller Architects er en ledende rådgiver innen interiørarkitektur og Workplace Design. Vi samarbeider med våre kunder for å utvikle kvaliteten på deres fysiske miljøer og samtidig skape den nødvendige fleksibiliteten for å støtte fremtidige fysiske behov.

 

Vi brenner for å skape inspirerende, fremtidsrettede og bærekraftige helhetsløsninger, og vi skaper prosjekter innenfra og ut. Dette gjør vi gjennom innsikt i våre kunders misjon, visjon, strategier, drømmer og behov. Vår metode er analytisk og systematisk, basert på både harde og myke data.

 

Vi jobber for å skape relevante rom som fungerer både praktisk og mentalt. For oss betyr det rom som gir plass til mangfold og forskjellighet. Rom som tar utgangspunkt i den menneskelige skalaen og skaper meningsfulle rammer både for fellesskapet og individet. Rom som tilbyr varierte bevegelsesmønstre, formidler nyanserte sanseopplevelser og skaper de beste rammene for trivsel, samarbeid og behovsstøtte. Vi tror ikke på løsninger som passer for alle.

 

Ved å avdekke kultur, verdier og ønsket identitet skaper vi gode hverdagsrom med en stemning og atmosfære som formidler kundens ønskede identitet og fortelling gjennom bruk av møbler, farger, overflater og romlige sekvenser.

 

Vi ser det uutnyttede potensialet i eksisterende arkitektur, funksjoner og innredning. Vår erfaring er at utvikling av spesialinventar for utvalgte steder eller funksjoner kan gjøre en stor forskjell i forhold til prosjektets egenart og unike karakter. Prosjektene inneholder ofte et element av utvikling og endring i kundens organisasjon. Vi bidrar til endringsprosessen gjennom et tett og tillitsfullt samarbeid. Dette oppnår vi gjennom transparente prosesser og metoder og ved å gjøre det komplekse forståelig og kommuniserbart.

Workplace Design - C.F. Møller

 

I våre øyne er kunden eksperten på sin egen virkelighet. Vi ser det som vår oppgave å inspirere og utfordre. Vi jobber med innsikt i den nyeste forskningen, en bred erfaringsbase på tvers av segmenter og et nettverk av kunder som gjerne deler kunnskap og innsikt fra sin egen prosess. Vi gjør kundens drømmer og behov til virkelighet, alltid innenfor prosjektets økonomiske og tidsmessige rammer.

 

I denne prosessen skaper vi arkitektoniske resultater som er både skarpe og poetiske, gjenkjennelige og utfordrende, romslige og spesialiserte. Vi sørger for at det spesifikke prosjektet frigjøres fra personlig smak og flyktige trender når beslutninger tas

Business Inquiries - Workplace Design

Anne Sarto
Partner, Head of Workplace Design & Bygherrerådgivning, Arkitekt maa, Coach ICF

Prosjekter

Gå til Prosjekter

Team

Vis flere