Fjordporten - Nordisk lys

Fjordporten er plassert på Oslo sentralstasjon, og består av et høyhus med en base. Bebyggelsen fletter sammen reise, arbeid, fritid, kultur og næring til et framtidsrettet og robust knutepunkt.

Akershus Universitetssykehus (Nye Ahus)

Akershus Universitetssykehus er det største i en av rekke nye sykehusprosjekter i Norge.

Bergen ByArena og utviklingsplan for Nygårdstangen

Toppmoderne multiarena i Bergen sentrum med kapasitet til 12 000 gjester. Arenaen og konferansehotellet er en del av utviklingsplanen for Nygårdstangen.

NTNU Campus Trondheim

Transformasjon og utvikling av campus for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), som styrker forskning og formidling ved å bryte ned barrierer mellom studenter, forskere og fag samt relasjonen til næringsliv og byen.

Ny vgs Harstad

Ny vgs Harstad er mer enn bare en skole. Den er et nytt knutepunkt i Harstad som gir nytt liv til et tidligere industriområde og knytter byen til havet og fortiden til fremtiden.

Oslo Horisont

Oslo Horisont, et storstilt transformasjonsprosjekt på til sammen 82.000 m² med fokus på innovativt gjenbruk. Prosjektet omfatter to høyhus med et offentlig grønt landskapsrom plassert på toppen av postens gamle brevsentral.

Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg

Ny hovedbygning med sengeposter, akuttmottak og miljøhall. De tradisjonelle lange sykehuskorridorene er erstattet med en tunmodell og åpne fellesarealer som gir effektiv logistikk og utsikt fra alle pasientrom.

Villa Aa

En «usynlig» villa som er bygd som tilbygg til en historisk gård, og som er integrert i den vernede naturen på en respektfull måte.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Med sitt ytre som minner om en isblokk har Sogn og Fjordane Kunstmuseum blitt et nytt landemerke i Førde.

Bislett Stadion

Ny friidrettsstadion på Bislett i Oslo.

Kristiansund Opera- og Kulturhus

Nytt kulturknutepunkt i Kristiansund som samlokaliserer ulike kulturelle institusjoner samt vil aktivisere gatemiljøet og skape en ny urban møteplass for befolkningen.

Mottaksklinikk på Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Ut- og ombygging av akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus, som legger vekt på en organisering og oppbygning som gir mer nøyaktig og effektiv behandling.

Devoldholmen, Kristiansund

Samlokalisering av campus, boliger og næring på Devoldholmen i Kristiansund. Hovedgrepene er gode uterom og en tydelig arkitektonisk konstruksjon som tåler stor programmatisk variasjon og endringer over tid.
Vis flere prosjekter