Fjordporten - Nordisk lys

Fjordporten er plassert på Oslo sentralstasjon, og består av et høyhus med en base. Bebyggelsen fletter sammen reise, arbeid, fritid, kultur og næring til et framtidsrettet og robust knutepunkt.

NTNU Campus Trondheim

Transformasjon og utvikling av campus for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), som styrker forskning og formidling ved å bryte ned barrierer mellom studenter, forskere og fag samt relasjonen til næringsliv og byen.

Oslo Horisont

Oslo Horisont, et storstilt transformasjonsprosjekt på til sammen 82.000 m² med fokus på innovativt gjenbruk. Prosjektet omfatter to høyhus med et offentlig grønt landskapsrom plassert på toppen av postens gamle brevsentral.

Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg

Ny hovedbygning med sengeposter, akuttmottak og miljøhall. De tradisjonelle lange sykehuskorridorene er erstattet med en tunmodell og åpne fellesarealer som gir effektiv logistikk og utsikt fra alle pasientrom.

Kristiansund Opera- og Kulturhus

Nytt kulturknutepunkt i Kristiansund som samlokaliserer ulike kulturelle institusjoner samt vil aktivisere gatemiljøet og skape en ny urban møteplass for befolkningen.

Villa Aa

En «usynlig» villa som er bygd som tilbygg til en historisk gård, og som er integrert i den vernede naturen på en respektfull måte.

Akershus Universitetssykehus (Nye Ahus)

Akershus Universitetssykehus er det største i en av rekke nye sykehusprosjekter i Norge.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Med sitt ytre som minner om en isblokk har Sogn og Fjordane Kunstmuseum blitt et nytt landemerke i Førde.

Bislett Stadion

Ny friidrettsstadion på Bislett i Oslo.

Sogn Hageby

Målet med den nye bydelen Sogn hageby er å skape rammene for en ny og attraktiv destinasjon i Oslo som er åpen og mangfoldig, og som inviterer både innbyggere og besøkende til å bruke området.

Mottaksklinikk på Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Ut- og ombygging av akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus, som legger vekt på en organisering og oppbygning som gir mer nøyaktig og effektiv behandling.

Devoldholmen, Kristiansund

Samlokalisering av campus, boliger og næring på Devoldholmen i Kristiansund. Hovedgrepene er gode uterom og en tydelig arkitektonisk konstruksjon som tåler stor programmatisk variasjon og endringer over tid.

Ellingsrudhjemmet

Sykehjem nær fjell og skog med vekt på lys og store uteområder. Tanken bak sykehjemmet har vært å gjøre et stort bygg oversiktlig og begripelig – både utenfra og innvendig.
Vis flere prosjekter