Om oss

Veltrimmet, miljøvennlig og digitalt med BIM - C.F. Møller

Veltrimmet, miljøvennlig og digitalt med BIM

 

C.F. Møller Architects er blant de fremste innen bruk av BIM (Building Information Modelling). Dette sikrer at våre design er veltrimmede, miljøvennlige og digitale, og kundene våre får full innsikt i bygningsdesign, driftskostnader, miljøpåvirkning, tidsplaner og så videre. 

BIM brukes til å lage digitale modeller av bygningens fysiske og funksjonelle egenskaper. Det er også en arbeidsmetode og en måte å håndtere informasjon på gjennom byggeprosessen og bygningens levetid. BIM er ikke begrenset til bestemte verktøy eller programmer. 

C.F. Møller Architects har bidratt til å definere hvordan bransjen bruker BIM som verktøy. Allerede i 2004 brukte vi BIM da vi arbeidet med nye Akershus universitetssykehus i Oslo. Vi har aktivt deltatt i utviklingen av den nordiske byggebransjen ved hjelp av samarbeidprosjekt som «the Digital Building» og de velkjente open-source-standardene som nå brukes i Danmark og Sverige. I dag er alle prosjektene våre BIM-prosjekter, og alle prosjektlederne våre bruker denne metodikken.

Veltrimmet, miljøvennlig og digitalt med BIM - C.F. Møller

Integrert samarbeid mellom partene

 

BIM kan brukes av alle som eier eller arbeider med design, bygging eller administrasjon av anlegg eller bygninger, som arkitekter, entreprenører, kunder, ledere og tjenesteleverandører, for å sikre en metodisk interaksjon på tvers av bransjer.
BIM er ikke det samme som 3D CAD-modellering (computer aided design – dataassistert design ). Det grunnleggende formålet med CAD er å illustrere og gjøre det enklere for mennesker å visualisere hvordan en fremtidig bygning kan se ut. BIM kan også brukes til dette, men samtidig inneholder BIM detaljert informasjon om hvordan bygningen skal fungere. 

Ved hjelp av BIM har C.F. Møller Architects levert en rekke gode design, som oppfyller strenge kvalitetskrav, innen bransjer som helsevesen, vitenskap, kulturbygg, hovedkontor for internasjonale selskaper og komplekse infrastrukturprosjekter, med fokus på å skape verdi for kunder, samarbeidspartnere, brukere/interessenter og fasilitetsstyring ved hjelp av helintegrerte designprosesser.

Veltrimmet, miljøvennlig og digitalt med BIM - C.F. Møller

Simulering av bygningens egenskaper

 

Vår bruk av BIM inkluderer også informasjon om komponenter og spesifikasjoner, materialer, strukturelle belastninger, ventilasjonsanlegg, vannanlegg, romforhold, kostnader og informasjon om objektets struktur, brannegenskaper, støyegenskaper og andre egenskaper, enhetspriser, levetid, leveringstid, driftskostnader og miljøpåvirkning, for å nevne noe. Det gir både tidlig og kontinuerlig oppdatert oversikt over kvantitets- og kostnadskontroll, bærekraft og tidsplaner.

Ved hjelp av BIM kan designteamet for eksempel simulere hvordan vinden vil bevege seg rundt og gjennom en bygning, og hvordan ventilasjon og vindhastighet endres hvis bygningens struktur eller overflatemateriale endres. I tillegg kan BIM-modellene våre brukes til fotorealistiske visualiseringer i sanntid, samt VR (virtual reality - virtuell virkelighet) som brukes i kommunikasjonen med kunder, for å sikre brukermedvirkning og for å kunne gjennomføre grundige kvalitetskontroller av modellen.

Meet our Digital Methods Manager

 

Filip Westin, Digital Methods Manager

Veltrimmet, miljøvennlig og digitalt med BIM - C.F. Møller

Mer effektivt

 

I bygningens levetid, fra idé til finansiering, bygging, drift og riving, er digitale modeller selve navet for alle aktiviteter i byggeprosjektet, og for samarbeidet mellom partene. BIM gir tettere samarbeid mellom partene, og gjør det enklere å inkludere alle aktører i prosjektet.

I vår BIM-prosjektdesign ligger ikke 3D-modellene som filer. De ligger i databaser som kan lese data interaktivt, slik at de beriker hverandre. Det gir uante muligheter for prosessen, og for å sammenligne data mellom de ulike programvarene, samtidig som informasjonen kan kontrolleres og deles både visuelt og numerisk. Vi skiller mellom data og geometri. De sammenkoblede databasene gir bedre integrasjon av innspill fra hele designteamet, fra det første bygningsprogrammet, og gir kundene muligheten til å raskt kunne inkludere skreddersydde facility management-data (FM-data) og utstyrslister for å holde oversikt over innredning, utstyr og lignende, ved hjelp av modellens visuelle «det du ser er det du får»-egenskaper. 

Ved å bruke BIM i alle stadiene av prosjektet, vil også planleggingen integreres med arbeidsflyten for virtuell design og konstruksjon (VDC) for entreprenører og moderne byggemåter, som prefabrikkering og digital fabrikkering. Potensialet spenner fra administrasjon og optimalisering av kvalitet, tid og kostnader i byggeprosessen, til å sikre tidlige konsekvensanalyser for prosessen for kunder, entreprenører og byer.

BIM brukes for å sikre at våre design er «veltrimmede, miljøvennlige og digitale». Det gjør alt fra idé til finansiering, bygging og drift til en sikrere, mer effektiv og strømlinjeformet fordel for alle som er involvert i utarbeidelse, eierskap og bruk.

Veltrimmet, miljøvennlig og digitalt med BIM - C.F. Møller

C.F. Møller Architects verktøy

 

Vi bruker følgende programvare:

 

  • Tidlig design: Rhino
  • Prosjektdesign: Revit
  • Kollisjonskontroll: Navisworks (og Solibri)
  • Database for bygningskomponenter: dRofus
  • Utgangspunkt for kvantiteter: Revit, dRofus
  • Planlegging: dRofus
  • Visualisering: Enscape og forskjellige VR-programmer
  • Beregningsdesign: Grashopper og Dynamo
  • Forskjellige programvarepakker for BIM 360