STATSFÄNGELSET PÅ FALSTER

Filmen tar dig med längs fängelsets gator och visar anläggningens stjärnform från ovan. Længd: 3:08.
Statsfängelsets stjärnform påminner om de omgivande landsorterna och området är just tänkt som en mindre stad. I mitten ligger administrations- och aktivitetsbyggnaderna varifrån de fem fängelseavdelningarna sträcker ut sig. Ett torg och ett gatunät binder ihop komplexet och den varierade arkitekturen ger de intagna många olika intryck.

Video

 
Visa fler nyheter