Management

C.F. Møller er bygherrens nærmeste strategiske samarbejdspartner i byggeprocesser. C.F. Møller Management rådgiver inden for brugerinddragelse, forandringsledelse, space planning, logistik, bygherrerådgivning og organisationsudvikling.

 

Hvordan får bygherren det maksimale ud af at skabe en ny bygning til sin organisation?
Hvordan sammenkæder man medarbejdernes motivation med ledelsens visioner i et byggeri?
Hvordan styrer bygherren aftaler og processer bedst muligt, når der skal bygges?
Hvordan indsamler man brugernes viden, så det kan bibringe værdi til et projekt?

C.F. Møller trækker på mere end 80 års erfaring, når vi rådgiver private og offentlige bygherrer i at besvare spørgsmål som disse.

Vores multidisciplinære team af konsulenter og arkitekter arbejder strategisk med vores byggeprojekter.

Vi kobler vores managementydelser sammen med den arkitektoniske designproces. Denne tilgang bliver brugt i mange forskellige sammenhænge - for eksempel når vi hjælper en bygherre med få et projekt klar til udbud. Når logistikken i en lufthavn skal planlægges. Når erfaringer fra 200 hospitalsansatte skal omsættes i den praktiske indretning af et hospital. Eller når en virksomhed bygger nyt hovedsæde, flytter folk ud af deres vante rammer og ønsker at anvende denne forandring som en oplagt muligt for at udvikle organisationen.

Fordi vi forstår at omsætte bygherrens ønsker til de rigtige bygninger, giver det ganske enkelt et bedre resultat.

Projekter

NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL (NYT OUH)

Bygherrerådgiver på nyt superhospital, der er et af de største byggerier af sin slags i nyere tid i Danmark.

AUH, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser og brugerprocesser i forhold til ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital.

RIGSARKIVET OPP PROJEKT

Bygherrerådgivning i forbindelse med Rigsarkivets opbevaring af arkivalier.

FØRDE CENTRALSYGEHUS, BRUGERINDDRAGELSE

Planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset.

SPRINGFIELD UNIVERSITY HOSPITAL, SUNDHEDSPLANLÆGNING

Funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, hovedfunktionsprogram og brugermøder.

VEJLE SYGEHUS, GENERALPLAN

Generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på sygehuset. Brugerinddragelse er et centralt værktøj.

GENERALPLAN FOR PSYKIATRIEN - REGION SYDDANMARK

Rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark.

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYGEHUS

Sundhedsplanlægning, kapacitetsberegning og relaterede arkitektopgaver.

TEAM

Anna-Mette S. Larsen

Projektleder, Arkitekt maa

T: +45 3016 8470
alcfmoller.com

Aarhus

Carl Asbjørn Knudsen

Seniorprojektleder, Arkitekt maa

T: +45 5150 4771
cacfmoller.com

Aarhus

Henrik N. Vestergaard

Projektchef, Arkitekt maa

T: +45 2960 9683
hvcfmoller.com

Aarhus

Jon Brøcker

Afdelingschef C.F. Møller Design, Designer og Arkitekt maa

T: +45 2938 7303
jobcfmoller.com

Aarhus

Klaus Toustrup

Partner, Koncerndirektør, Arkitekt maa, AAdipl.

T: +45 8730 5300
ktcfmoller.com

Aarhus