Om os

Bæredygtighed - C.F. Møller

Bæredygtighed

 

C.F. Møllers vision er at sikre et bedre liv for mennesker og jorden. Med næsten 100 års prisbelønnet arkitektur inspireret af vores nordiske værdier og holistiske tilgang er social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i centrum for vores arbejde.

Som arkitekter spiller vi en central rolle for at skabe samfundsmæssig og økonomisk værdi for vores kunder og for samfundet som helhed. Vi fortolker vores kunders mål og skaber arkitektoniske løsninger med varige funktionelle, tekniske og æstetiske kvaliteter, der opfylder nutidens behov, samtidig med at vi bidrager til den langsigtede kulturelle kvalitet af bygningskonstruktionen og dens omgivelser.

C.F. Møller er medlem af FN's Global Compact og arbejder aktivt med verdensmålene for bæredygtig udvikling. Vi udsender en årlig Communication on Progress (COP) -rapport, som også indeholder vores dokumentation for, hvordan vi varetager vores sociale ansvar og ligestilling mellem kønnene.

 

Communication on Progress 2022

Bæredygtighed - C.F. Møller

Sådan arbejder vi

 

Realiseringen af visionen

Vi integrerer bæredygtighed direkte i vores arkitektur fra de allerførste streger for at skabe større værdi for kunder, brugere og samfundet. Vi iværksætter individuelle bæredygtighedskoncepter, der ud over at opfylde specifikke mål også skal være en del af en tydelig, holistisk, arkitektonisk vision, hvor målet er at sammenflette de enkelte dele, så de tilsammen udgør en større helhed.

Working with Sustainability

 

Anna Sophie Bresson - Lead Sustainability Architect

Bæredygtighed - C.F. Møller

 

Udforskning af varianter

I løbet designprocessen udforsker vi målrettet mange forskellige tilgange for at finde den mest optimale og bæredygtige løsning.

Vi bruger specialudviklede optimeringsværktøjer til parametrisk at udforske belysning i dagtimerne, varmekomfort, energi, mikroklima, livscyklusanalyse mv. fra de første spæde trin af designprocessen. Med vores topmoderne muligheder inden for beregning af dagsbelysning kan vi finde frem til de bedste løsninger til bymæssig brug, der sikrer sunde bygninger med god belysning fra den allerførste skitse.

Bæredygtighed - C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit

 

Dokumentation af bæredygtighed

Bæredygtige bygninger skaber ekstra værdi for kunder og samfund, hvorfor vi dokumenterer den optimale ydeevne for vores bygninger ved hjælp af anerkendte værktøjer i forhold til energi, dagsbelysning, livscyklusanalyse, livscyklusomkostninger mv.

C.F. Møller har omfattende erfaring med certificering af bygninger ud fra bæredygtighedssystemerne DGNB, LEED, BREEAM og Miljöbyggnad. Vores højt kvalificerede DGNB-auditører bruger specialudviklede BIM-integrerede værktøjer til at optimere certificeringen med.

Bæredygtighed - C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Udvalgte projekter

 

Copenhagen International School

Copenhagen International School er en ny skolebygning beliggende i den nye del af Nordhavnen, der afspejler den maritime arv i dette gamle havneområde. Bygningens enestående facade er beklædt med 12.000 solcellepaneler, som hver især er vinklet til at skabe en paillet-lignende effekt, og som dækker mindst halvdelen af skolens årlige elforbrug. Det er Danmarks største bygningsintegrerede solcelleanlæg, og skolen lever op til den strenge danske lov om lavenergibyggeri fra 2020.

 

Se projekt

Bæredygtighed - C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

 

Kajstaden Tower, Västerås, Sverige

I dag er miljøpåvirkningen fra fremstillingen af byggematerialer til nybyggeri større end fra rumopvarmning. Vi arbejder derfor aktivt på at reducere bygningernes miljøpåvirkning og er blandt de førende indenfor udformning af bæredygtige træbygninger. Lejlighederne i Kajstaden Tower, der stod færdigt i 2019, er udelukkende bygget af træ og er nu Sveriges højeste træbygning. De bærende vægge, gulve, bjælker, altaner og elevatorskakten er alle bygget med krydslamineret træ. De lette træpaneler er nemme at løfte, hvilket sikrer større præcision og en kortere byggeperiode.

 

Se projekt

Bæredygtighed - C.F. Møller

 

Netto, Horsens

Med en bygning, der er bygget af genanvendelige materialer, fremstillet af træ og beklædt med både træ og glasserede klinker, er C.F. Møller og Netto i gang med at skabe Danmarks første DGNB Gold-certificerede fritbeliggende dagligvarebutik. Ambitionen er at sætte standarden for fremtidens dagligvarebutikker. Bygningen er designet til at kunne skilles ad, og de enkelte dele af bygningen kan afmonteres som særskilte elementer, der kan sendes til genbrug eller anvendes i andre byggeprojekter. Omgivelserne rundt om butikken er med til at øge biodiversiteten. Et plantetag hjælper med at holde på regnvandet og giver naturlig køling i sommermånederne.

 

Se projekt

Bæredygtighed - C.F. Møller

 

Byen til vandet, Randers

Højere koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren betyder, at vores klima allerede er under forandring. Nye bygninger og omgivelser skal derfor kunne klare skiftende klimatiske forhold, hvor ekstreme situationer for nedbør, tørke og hedebølger er normen, snarere end undtagelsen. Udviklingsplanen ''Byen til vandet'' tilpasser Randers' fremtid til et skiftende klima, forbinder byen med vandet og udvikler de attraktive områder mellem byens middelaldercentrum, Gudenåen og Randers Fjord til en unik by, der understøttes af åen.

 

Se projekt