Om os

Bæredygtighed - C.F. Møller

Bæredygtighed

 

C.F. Møllers mål er at være på forkant med den bæredygtige dagsorden. Vi vil levere den mest kvalificerede viden på området og give den bedste rådgivning til vores kunder.

I snart 90 år har C.F. Møller bidraget til udformningen af det danske og nordiske velfærdssamfund. Vi har udviklet rum og bygninger til hospitaler, universiteter og skoler, offentlig administration, masterplaner og boliger med et konstant fokus på social innovation gennem arkitektur.

Hos C.F. Møller er ansvarlighed en del af dagligdagen og integreret i den måde, vi arbejder på.
Bæredygtighed - C.F. Møller

Bæredygtige løsninger

 

Bæredygtig projektplanlægning er en systematisk arbejdsmetode, der sikrer, at byggeriets miljøpåvirkning er begrænset.

Metoden gør det muligt at indarbejde miljøhensyn i projekteringen på lige fod med andre hensyn, såsom tilgængelighed, tid, kvalitet og økonomi.

C.F. Møller har som mål at udføre en obligatorisk screening af alle nye projekters bæredygtighed som en fast del af arbejdet for at motivere hver klient til at integrere bæredygtige komponenter i byggeriet.

Vi har udarbejdet en række ikoner, der illustrerer de væsentligste miljømæssige tiltag, vi arbejder med i vores byggeri. Ikonerne bruges i vores kommunikation til at fortælle, hvordan hvert enkelt projekt integrerer bæredygtige løsninger, fx:

Minimering af kuldebroer, solafskærmning, solceller, ventilation med varmegenvinding, vakuumisolering, passiv solvarme, papir-/hør-isolering, energieffektive planløsninger, jordvarmeanlæg, energivinduer, akkumulerende faseskiftende materialer, grønne tage, screening af materialer, regnvandsopsamling, præfabrikerede elementer, energirenovering, LED, sundt indeklima, støjminimering, vindenergi og naturlig ventilation.

Bæredygtighed - C.F. Møller

UN Global Compact

 

Som arkitekter er vi med til at skabe rammer for mennesker. Det er en del af vores samfundsmæssige ansvar som rådgivere at sikre, at disse rammer er bæredygtige og til gavn for både mennesker, miljø og samfund.

Ved at støtte Global Compact ønsker C.F. Møller at sende et klart signal til vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere om, at vi tager det ansvar alvorligt. Og vi ønsker til stadighed at minde os selv om, at arbejdet med bæredygtighed er en konstant proces, hvor vi hele tiden kan forbedre vores indsats.

Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Global Compact gør det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktiv del i løsningen af disse udfordringer.

Global Compact omfatter ti grundlæggende principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse, som virksomheder frivilligt kan skrive under på.

Hvert år rapporteres til Global Compact i rapporten Communication on Progress

 

01-04-2020_COP 2019_CF Moller.pdf

Bæredygtighed - C.F. Møller

CSR-politik - Code of Conduct

 

Behovet for CSR-redskaber er voksende, eftersom C.F. Møller i stigende grad arbejder med internationale projekter.

I 2011 formulerede vi en foreløbig CSR-politik, og i 2013 har vi fået udarbejdet en udvidet CSR-politik - en "Code of Conduct", der skal hjælpe os med det konkrete CSR-arbejde i vores projekter.

CSR-politik
C.F. Møllers kerneforretning er at skabe langsigtede bæredygtige rammer for mennesker og miljø, der ift. sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer skaber størst mulig nytte og værdi (shared value) for vores vigtigste stakeholdere.

Derfor er det vigtigt, at de bæredygtige elementer er tænkt ind fra starten af planlægningsprocessen, dvs. at bæredygtighed integreres i hele forretningsmodellen.

Målsætningerne over for de væsentligste stakeholdere
Medarbejderne: Vi vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at sikre et godt og professionelt arbejdsmiljø med fleksible arbejdsvilkår og mulighed for personlig og faglig udvikling.

Miljøet: Vi vil kontinuerligt arbejde for at reducere vores eget og vores omgivelsers energiforbrug og CO2-aftryk ved at indtænke bæredygtighed i vores daglige arbejde.
Kunder/bygherrer: Vi vil tiltrække og fastholde de bedste kunder ved at blive opfattet som en troværdig, uafhængig og professionel og partner ift. forretningsførelse, produkter og services.

Overordnet politik og budskab ift. korruption og børnearbejde:
C.F. Møllers overordnede politik om korruption er et klart nej.
C.F. Møllers overordnede politik om børnearbejde er et kvalificeret nej.

 

Code of Conduct