12 gröna lösningar

Vår nya generation av projekt omfattar gröna byggnader certifierade enligt internationella standarder som passivhus, LEED, BREEAM och DGNB.

 

C.F. Møller vill gå i spetsen på miljöområdet. Framtidens krav när det gäller byggnaders energiförbrukning, miljö och hållbarhet är en rejäl arkitektonisk utmaning för en arkitektbyrå som vill vara pionjär på detta område och samtidigt skapa hög arkitektonisk kvalitet.
Hänsynen till hållbarhet och miljö kan mycket väl kombineras med god arkitektur. Ja, faktiskt ger en sådan kombination nya, attraktiva möjligheter till nytänkande vad gäller form, rum och material, vilket i hög grad kommer användare och boende till godo.
Hållbar design handlar om en holistisk attityd till arkitekturen, såväl med avseende på ett brett spektrum av energibesparande designlösningar, materialkunskap, inomhusklimat, teknik och klimatanpassning som på sociala program och ekonomiskt genomförbar design.
Nedan bjuder vi på smakprov på 12 gröna lösningar:

Växthuset i den Botaniska trädgården

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Stålkonstruktionen till det nya palmhuset är klädd med genomskinliga plastkuddar, så kallade ETFE-kuddar. ETFE-kuddarna är fyller sitt syfte synnerligen väl, bland annat för att de till skillnad från glas har en mycket flexibel struktur och kan anpassas efter byggnadens kupolform. Denna form, som är baserad på noggranna datorberäkningar, reducerar energiåtgången till cirka 25 procent av det ursprungliga växthusets energiförbrukning. ETFE-kuddarna släpper samtidigt in solljuset ofiltrerat, och de håller kvar solvärmen.

 

Væksthus i Botanisk Have

FLSmidth, huvudkontor i Indien

12 gröna lösningar - C.F. Møller

FLSmidths huvudkontor i Indien är en kontorsbyggnad på gammal plantagemark, där de höga kokospalmerna och tätväxande mangoträden till stor del bevarats. Träden ger skydd mot det skarpa solljuset som filtreras genom de horisontala fönsterbanden och lyser upp kontoren i det modernistiska huset med vitputsad betongfasad - ett givet materialval när byggherren är FLSmidth, världsledande producent inom cementindustrin.
Anläggningen har, som en av de första byggnaderna i Indien, certifierats i enlighet med Indian Green Building Council's LEED India for New Construction Gold Certificate.

 

FLSmidths huvudkontor i Indien

Skejby Company House III

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Som det första och hittills enda byggnadskomplexet på Jylland är kontorshuset Skejby Company House III i Aarhus certifierat enligt den nya danska hållbarhetsstandarden DGNB Denmark.
Med certifieringen lever byggnaden upp till marknadens växande krav på objektiv bedömning av fastigheters miljömässiga och ekonomiska hållbarhet.

 

Company House III, Skejby

Krystalklar

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Krystalklar är ett nytt höghuskomplex mitt i centrala Oslo, alldeles intill järnvägsstationen. Krystalklar ska fungera som en skulptur i stadens skyline men också harmoniera med huvudstadens allmänt låga byggnation - samtidigt som den ger extra energi åt stadslivet. Projektet får miljökvaliteter i världsklass och uppfyller kraven för BREEAM-kategorin Excellent.

 

Crystal Clear

Børnehuset Dragen

Børnehuset Dragen - 12 gröna lösningar - C.F. Møller

En miljömässigt och pedagogiskt genomtänkt förskolebyggnad i Odense. Här är alla material Svanenmärkta och byggnaden är passivhuscertifierad med extremt låg värmeförbrukning. Dessutom har man förstås haft barnens bästa i åtanke i processens alla led.

 

Børnehuset Dragen

Radhus i Norra Djurgårdsstaden

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Europas största stadsutvecklingsområden. Målet är att skapa en klimatvänlig stadsdel, fri från fossila bränslen och med ett CO2-utsläpp på under 1,5 ton per person år 2020. C.F. Møllers radhus har en minimal energiförbrukning, intelligent belysning, solpaneler för uppvärmning, värmeåtervinning, gröna tak med kaprifoler och örter, uppsamling av regnvatten samt möjlighet till ett rikt djurliv.

 

Radhus i miljöprofilområde

Bestseller Logistikcenter

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Ett 48 000 m2 stort logistikcenter med stort fokus på hållbarhet och miljö. Här har vi bl.a. satsat på återanvändning av material, gröna tak och förnyelsebar energi, t.ex. solenergi och biodiesel för uppvärmning.
Den tillhörande marken runt centret utgörs av ett naturområde med ekskog, våtområden och ängar med betande kor, vilket skapar goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

 

Bestseller Logistikcenter

Bolig+

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Bolig+-konceptet handlar om energineutral bostadsbebyggelse i flera våningar, som till 100 procent är självförsörjande när det gäller energi.
En stor takyta som vetter mot söder har optimal vinkel i förhållande till solen, och ytan är precis så stor att den kan samla upp den energi som krävs för bostäderna.
Takytan är byggnadens kraftverk, med en blandning av strömproducerande solceller och varmvattenproducerande solfångare.

 

Housing+

Värtaterminalen

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Energiförbrukningen i den framtida terminalbyggnaden förväntas bli mindre än 35 kWh per kvadratmeter: solceller levererar elektriciteten till terminalbyggnaden. Havsvatten och solenergi används för både uppvärmning och kylning. Gröna tak fångar upp regnvatten och omvandlar koldioxid till syre. Vindkraft används för exempelvis uppladdning av bilar.

 

Värtaterminalen

Villa Alstrup

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Villa Alstrup vid Vesterhavet har allt det som en exklusiv villa ska ha, och är samtidigt hållbar ur miljösynpunkt. Villan är ett så kallat energiplushus, vilket innebär att den kan producera mer el och värme än vad den själv gör av med. Energin hämtas i naturen med hjälp av solfångare, solceller och jordvärmeanläggning.

 

Villa Alstrup

Sølvgades Skole

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Danmarks äldsta fungerande skola, den kulturskyddade Sølvgades Skole från 1847, nära Christian IV:s Nyboder, har under många år lidit brist på utrymme och moderna faciliteter. C.F. Møller har på varsamt vis renoverat skolan och ansvarat för en utvidgning som i form och färg är förankrad i och inspirerad av kvarterets byggnadsformer och historia, t.ex. Nyboders pastellfärger. Samtidigt har skolan fått en lätt modernistisk touch.
Den markanta dubbla glasfasaden bidrar till att skapa en högisolerad byggnad, och minskar därmed också trafikbullret. Samtidigt fungerar fasaden närmast som en skorsten för den naturliga ventilationen, som kompletterar den mekaniska ventilationen i ett samlat energikoncept som minimerar energiförbrukningen och skapar ett idealiskt inomhusklimat i skolan.
Energiförbrukningen ligger under 68 kWh/m2/år.

 

Sølvgade School

Passiv-kontorshus till Aarhus kommun

12 gröna lösningar - C.F. Møller

Kontorsbyggnaden är ett markant exempel på energiarkitektur.
Som skulpturalt element har fasaden en 200 m2 lätt lutande lamellvägg av solceller och en 170 m2 lodrät solvägg. Solcellsväggen producerar ström till byggnaden. Solväggen samlar energi som under årets kalla månader värmer upp den luft som sugs in i kontoren, och som under de varma månaderna används för avkylning.
Byggnaden har en konstruktion som är två gånger tätare än vad det danska Bygningsreglementet föreskriver.

 

Passive House office building

Cases

bostads renovering

C.F. Møllers totalrenovering av Himmerland Boligforenings avdelning 19 och 22 har utsetts till Årets bygge 2015. Det är något som bostadsföreningens VD är mycket glad över. Boendevärdet och tryggheten har ökat väsentligt – vi har fått ut mer än förväntat av projektet, förklarar han.

Smidigt, grönt och digitalt med BIM

C.F. Møller Architects ligger i framkant när det gäller att använda BIM (Building Information Modelling). Därigenom är våra designprojekt smidiga, gröna och digitala, och våra kunder ges möjlighet till fullständig insyn i byggnadsdesign, driftskostnader, miljöpåverkan, tidsplan och mycket annat.

12 gröna lösningar

Vår nya generation av projekt omfattar gröna byggnader certifierade enligt internationella standarder som passivhus, LEED, BREEAM och DGNB.

HÅLLBART UNIVERSITETSSJUKHUS

Kan man tänka in hållbarhetsaspekten i ett projekt som går ut på att skapa ett komplext universitetssjukhus i storlek med en mindre dansk stad, och där 100 000 patienter kommer att läggas in och 900 000 patienter behandlas inom öppenvården varje år?

Operapaviljongen

Operagästerna i Köpenhamn ska inte längre behöva stå i regn och rusk och vänta på "hamnbussen" till och från föreställningarna. C.F. Møllers arkitekter och designers står bakom en ny paviljong som ligger i vattnet utanför Operahuset.