Operapaviljongen - C.F. Møller
Operapaviljongen - C.F. Møller

Operapaviljongen

Operagästerna i Köpenhamn ska inte längre behöva stå i regn och rusk och vänta på "hamnbussen" till och från föreställningarna. C.F. Møllers arkitekter och designers står bakom en ny paviljong som ligger i vattnet utanför Operahuset.

 

Den cirkelformade paviljongen ska ge lä och skydd mot det skiftande danska vädret, såväl för operans besökare som för Holmens dagliga pendlare, och den rymmer 200 personer.

Det klara och enkla utseendet understryks av den geometriska formen liksom av uppbyggnaden av fasaderna, som består av två band av koppar. Häremellan finns en glasfasad med 360 graders utsikt mot Köpenhamns hamn.

Taket lutar svagt och är klätt med koppar, och ett runt takfönster är asymmetriskt placerat i taket. Paviljongen ger därmed ett helgjutet och genomarbetat intryck med sitt fina tak, även när den betraktas uppifrån, från operans foajé.

Från paviljongen har man en vacker, inramad utsikt över Köpenhamns hamn, och känslan av att man befinner sig mitt i det hela - på gränsen mellan land och vatten - blir påtaglig.
Operapaviljongen - C.F. Møller

Skulptural bänk

En specialdesignad bänk i ek och mässig är monterad längs paviljongens välvda vägg. Denna sittmöbel är, trots sin höga kvalitetsnivå vad gäller detaljer och materialval, skapad för industriell framställning. Den består av endast två olika profiler, urfrästa i massiv ek med den trädklädda bröstningen påspänd.

Man sitter upprätt men behagligt på bänken, som tillgodoser behoven för äldre och personer med nedsatt gångförmåga.

Möbelns cirkulära form gör att de väntande sitter vända mot varandra, och den inbjuder på så sätt till samtal och interaktion.
Operapaviljongen - C.F. Møller

Hållbara material

Paviljongens material har inte bara valts utifrån estetiska hänsyn, utan även utifrån en bedömning av hållbarhet, underhåll, rengöring och säkerhet när det gäller vandalisering.
Koppartaket, som inom några få år kommer att vara ärggrönt, har valts för att skapa en arkitektonisk samhörighet med de vackra, kulturskyddade brovaktarhusen på Knippelsbro, Langebro och Sjællandsbron samt stadens karakteristiska koppartak. Kopparen åldras vackert och är beständig gentemot den hårda maritima miljön.
Även ekträet, som under årtusenden utnyttjats för skeppsbyggande i Danmark, står väl emot de påfrestningar saltvattnet innebär, och här har det använts inte bara som bänkmaterial, utan också som beklädnad på golvet och i taket.
Balustrader, skyltar och räcken i mässing patineras också naturligt i havsklimatet. Här ska allt tåla att användas.
Operapaviljongen - C.F. Møller

Festlig belysning

I paviljongen används endast LED-belysning. LED kräver väsentligt mindre underhåll än andra ljuskällor, och drar dessutom mindre ström.
Kopparpaviljongens belysning ger en festlig stämning på kvällen, samtidigt som den också ger en ökad känsla av trygghet för de väntande.

Tillgänglighet för alla

Operapaviljongen är tillgänglig för alla, unga såväl som äldre, personer med nedsatt gångförmåga eller syn och för dem som använder hjälpmedel som exempelvis rullator, rullstol eller elskoter. Även när vattenståndet i hamnen är för lågt, och landgången lutar som mest, hindrar tvärgående skenor av rostfritt stål mellan ekplankorna de besökande från att halka.
Full utsikt åt alla håll gör att den väntande kan se "hamnbussen" långt innan den ankommer, och därför i god tid kan göra sig klar för resan.
Operapaviljongen - C.F. Møller

Cases

 
Visa fler nyheter