Fjordporten - Nordic Light. C.F. Møller. Photo: Reiulf Ramstad Arkitekter/C.F. Møller Architects

Fjordporten - Nordic Light

På Oslo centralstation flätar Fjordporten samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt genom att förena tradition och förnyelse.
 Fjordporten - Nordic Light. C.F. Møller. Photo: Reiulf Ramstad Arkitekter/C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Bane NOR Eiendom

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

45 770 m²

År

2017-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2018

Ingenjör

Bollinger Grohmann Transsolar

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Reiulf Ramstad Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • S.ARCH 2019 Architecture AWARDs, shortlisted in the Conceptual Design category. 2019
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2018
  • Architizer A+Awards - Unbuilt Commercial, finalist. 2018

Huvudsyftet med Fjordporten är att kombinera framgångsrik trafiklogistik med bra invändiga och utvändiga stadsrum. Detta uppnås genom hög arkitektonisk kvalitet och effektivisering av övergångar mellan trafikslagen. En tydlig arkitektonisk identitet och en genomarbetad miljöprofil definierar projektets slutresultat.

Fjordporten består av ett torn med en bas. Tornet rymmer främst kontor, medan basen innehåller servicefunktioner för resenärerna. Byggnadens volym samspelar med det höga ”katedralrummet” i den befintliga Østbanehallen och har en nedtrappning som har inspirerats av Oslos landskap och bebyggelse. Byggnadens material refererar subtil till tiden då staden byggdes i trä genom att man kombinerade användningen av trä med moderna material som betong och högteknologiskt glas.

I tornet finns det gott om dagsljus. Arbetsplatserna har gemensam infrastruktur, pausrum och informella mötesplatser för att uppnå ett flexibelt och mobilt arbetsliv. ”Gröna lungor” i form av vertikala förbindelser över flera plan och terrasser med planteringar ger en bra kontakt med staden och landskapet. För att höghuset ska bidra till stadslivet planeras för offentliga utrymmen i tornet. Det ger en spektakulär utsiktspunkt som är tillgänglig för alla.

I basen skapas områden som det är enkelt att orientera sig i. Byggnadens struktur är tydlig och organiserad med bra förbindelser mellan de olika transportmedlen. En pergola i en lätt flätad träkonstruktion definierar centralstationens nya entré, medan rymliga amfitrappor förbinder området till Østbanehallens saluhall. I basen säkerställer utvändiga atrier och takfönster bra dagsljusförhållanden.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.