LEGO® Campus. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

LEGO® Campus

LEGO® Campus är ett kontorskomplex och en park som byggts för flexibilitet och hållbarhet, och som stödjer LEGO Group starka företagsvärderingar och lekfulla kultur.
 LEGO® Campus. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

KIRKBI

Adress

Billund, Denmark

Omfattning

52 000 m²

År

2015-2022

Entreprenör

K.G. Hansen & Sønner

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • Iconic Award 2023 - Winner Innovative Architecture. 2023
  • Årets byggnadsverk, särskilt omnämnande i kategorin Business. 2022

Nya LEGO Campus består av åtta byggnader som utifrån LEGO Group värderingar och innovativa kultur sammanfogats för att skapa ett enda kontinuerligt arbets- och lekutrymme för 2000 medarbetare.

De ljusa och flexibla kontorsutrymmena är belägna i en öppning som är tillgänglig för allmänheten och möts kring ett spektakulärt atrium med funktioner och färger inspirerade av LEGO Groups produkter.

De enskilda byggnadsdelarna upprepar skalan hos de omgivande LEGO-anläggningarna och staden Billund, och det samlade komplexet väljer medvetet bort enhetlighet till förmån för mångfald och lekfulla vändningar, en återspegling av de många alternativ som LEGO-leken representerar.

Stöd till innovation

Ett kultur- och aktivitetsnav vid namn ”People House” ligger på bottenvåningen och består av gemensamma utrymmen för ett antal olika sociala och fysiska aktiviteter, inklusive sporthall, evenemangsutrymmen och hotell. Samarbetsutrymmen skapar en informell och inspirerande atmosfär över hela LEGO Campus. De övre våningarna inkluderar utrymmen för en mängd olika arbets- och lekaktiviteter som stödjer kreativitet och innovation. Där de enskilda byggnadsdelarna överlappar varandra bildar små rutor med färgglada trappor sociala noder och orienteringsmarkörer.

Fasaden är utformad för att både maximera invändigt dagsljus och minimera kylkraven. Detta skapar en lekfull men vacker fasad som innehåller stora LEGO-klossar som ett av byggnadernas motiv. Två gigantiska LEGO-klossar bildar mötesrum ovanpå byggnaden.

Integreringen av byggnaden i den offentliga parken möjliggör mötesplatser utomhus, promenad- och samtalsvägar och lekplatser. Dessa element suddar ut gränserna mellan inom- och utomhusutrymmen, vilket stimulerar innovation. Från inomhusytorna är man omgiven av grönska överallt i form av parken, gårdsplaner, små trädgårdar och gröna tak med växthus och en minigolfbana.

Med gröna tak, hållbara material, förbättrad biologisk mångfald och insamling av regnvatten för distribution till reservoarer och sjöar är LEGO Campus ett mycket hållbart byggkomplex som efterlever den mest krävande danska energicertifieringen för 2020.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.