Codan - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Codan - workplace design

"Modern klassiker med en edge" var konceptet för Codans önskade identitet vid uppgraderingen av deras befintliga lokaler. I den mörka och neutrala kontorsbyggnaden öppnade en ny layout upp för ökat dagsljus i arbetsmiljöerna och frigjorde samtidigt utrymme för nya funktioner. För att tillgodose önskan att samla alla anställda under ett och samma tak inrättades gemensamma arbetsutrymmen i kombination med hemarbete och zoner som uppmuntrade olika sätt att arbeta. En tolkning av Codans karakteristiska blå färg gjordes till ett centralt inslag på varje våningsplan genom en förvaringslösning, medan accentfärger användes för att skapa en kant i de etablerade zonerna.
 Codan - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

Codan Forsikring A/S

Adress

Frederiksberg, Denmark

Omfattning

8 737 m²

År

2021

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Förberedelse av en idékatalog med ett antal åtgärder för att förbättra dagsljusförhållandena i kontorsutrymmena och en allmän uppgradering av kontorslokalerna.

Utarbetande av en identitetsguide för att se till att val och prioriteringar stöder varumärket och de signalvärden som Codan vill utstråla genom den fysiska ramen.

Detaljerad inredningsdesign som säkerställer väl fungerande layouter av alla områden, baserat på strukturella förutsättningar och funktionella dispositioner. Utformning av gemensamma utrymmen utifrån funktionella krav samt utformning av stöd- och mötesrum som stöder olika typer av vistelser och möten.

Processhantering och användarinvolvering

Undersökning av närvaro och aktiviteter genom observation och registrering av närvaro på arbetsplatser och i mötesrum. Samt genom självregistrering av anställda för att involvera dem i processen för framtida användning av den fysiska miljön, och använda deras input för att kvalificera det övergripande datagrundlaget.

Utveckling av användningsscenarier som illustrerar möjligheterna och konsekvenserna av att införa hemarbetsdagar, med deltagande av en referensgrupp som gav upphov till diskussioner om framtida användning, arbetsuppfattning och kultur.

Anordnande av en workshop med fokus på arbetsuppgifter, samarbetsformer och belysande av möjligheter och utmaningar i samband med kontorsmiljöer. Samt allmän introduktion och diskussion av funktionella krav i inredningen. Underlättande av ett dialogmöte där input presenterades tillsammans med en presentation av olika koncept för kontorsmiljöer, för att diskutera för- och nackdelar och på så sätt kvalificera scenarierna.

Läs mera

Fler projekt | Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.