DTU Skylab. C.F. Møller. Photo: HOLMRIS B8

DTU Skylab

Med en önskan att etablera nästa generation av DTU Skylab fokuserar projektet på synergier mellan studenter och näringsliv samt kompetensutveckling i en tvärvetenskaplig och livlig innovationsmiljö.
 DTU Skylab. C.F. Møller. Photo: HOLMRIS B8
Fakta

Uppdragsgivare

DTU Campusservice

Adress

Kongens Lyngby, Denmark

Omfattning

2 800 m²

År

2018-

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Lightscapes

Projektet utvecklar ett byggnadsprogram för expansionen av DTU Skylab, vars övergripande arkitektoniska strategi bygger på designparametrarna transparens, flexibilitet och kant. Dessa designparametrar har styrt valet av möbler och ytor, vilket skapat en konsekvent estetisk helhet.

Workplace Design

Utveckling av layoutprinciper som belyser den önskade rumsliga flexibiliteten och efterföljande layoutplaner som grund för fördelningen av nya, befintliga och specialiserade möbler, specialbelysning och växter. Identifiering av områden för placering av specialfunktioner och särskilda zoner för en mängd olika funktioner, till exempel byggande av 1:1-modeller. Utarbetande av en övergripande budget för nya möbler, belysning, AV, växter, akustikreglering och folier.

I samarbete med Urgent Agency och en ljuskonsult från Lightscapes översätts Skylabs distinkta varumärke till designspråk, material och färger. Möbler, grafik, växter och belysning införlivas för att bli en funktionell del av arkitekturen i det nybyggda huset.

Förberedelse av detaljerad inredning, inklusive personalplacering och prioritering i förhållande till budget, i samarbete med Skylabs ledning.

Processhantering och användarinvolvering

Processplanering och förvaltning av programplaneringsfasen i dialog med kunden och användarna. Fokus på samordning och snabb kommunikation i alla faser.

Underlättande av program för användarinvolvering med fokus på engagemang och anpassning av förväntningar i projektets inledande faser. Underlättande av workshops med externa intressenter för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av en innovationsmiljö där företag och studenter möts.

Utformning av processen för inflyttning och genomförande av dialogmöten med chefer om genomförande av aktivitetsbaserat arbete. Underlättande av workshops med anställda om användningen av byggnaden, baserat på de uppgifter som samlats in under programmeringsfasen. Insamling av input från workshoparna som grund för detaljerad utformning och kravspecifikation av möbler.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.