DTU Bygnadd 116 - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

DTU Bygnadd 116 - workplace design

DTUs Byggnad 116, ett auditorium, ritat av Eva och Nils Koppel, som byggdes på 1970-talet och omvandlades för att stödja moderna undervisningsmetoder med respekt för den ursprungliga arkitekturen. Genom att programmera funktionskrav och involvera byggnadens användare har man skapat en attraktiv studiemiljö där byggnaden har öppnats upp och flödet optimerats.
 DTU Bygnadd 116 - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Uppdragsgivare

DTU Campusservice

Adress

Kongens Lyngby

Omfattning

8 400 m²

År

2018-2021

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Konstnär

Malene Bach

Andra samarbetspartners

Lightscapes, CCO Arkitekter

Byggnad 116 har utformats med särskilt fokus på att stödja studenternas behov och användning av byggnaden. En kartläggning av de mångsidiga användningsscenarierna har gjort funktionalitet till en bidragande faktor i valet av möbler, som uppfyller den önskade flexibiliteten i användningen av byggnaden för både studiemiljö, undervisning och flera typer av evenemang.

Workplace Design

Budgetansvarig och projektledning för samordning av inköp av möbler för alla områden. Val och upphandling av lös inredning för undervisning och gemensamma utrymmen som stöder studenternas behov och ergonomi.

Processhantering och användarinvolvering

Genomförande av begränsad förprojektering med fokus på förberedelse av intressentanalys och processdesign samt tillhörande processplanering.

Förberedelse av intressentanalys, övergripande datainsamling och underlättande av användarprocessen.

Förberedelse av funktionella analyser av byggnaden för att stödja olika former av undervisning, kapacitetsbedömningar osv.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Workplace Design

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.